Swiss Think Tank demonstreert op wetenschappelijke wijze de ondergang van het World Economic Forum en haar Great Reset Plan.Informatie kan nooit worden gescheiden van de fysieke wereld (Khalili, Jim, 2017). Informatie is niet alleen maar een abstractie.

Ondanks de enorme inspanningen, de steun van vele naties, de goedkeuring van de Verenigde Naties en de steun van het neo-liberale bedrijfsleven en industrie, kan de Great Reset niet worden bereikt. Je kunt je afvragen hoe ik dat weet en zelfs kan voorspellen? Heel gemakkelijk: het plan voldoet niet aan de wetten van de natuur of de wetten van de fysica. Om de waarde van informatie en de gelijkwaardigheid ervan met energie te begrijpen, zal ik beargumenteren dat informatie gelijk is aan energie. Ik stel voor dat informatie dezelfde universele natuurwetten gehoorzaamt en een essentieel onderdeel vormt van het weefsel van alle levende systemen. Energie is nodig voor levende systemen om te bouwen, te verplaatsen, te transporteren, te creëren, te fabriceren, te leven, te onderhouden, stabiel en levensvatbaar te zijn, maar dat kan niet zonder informatie in de vorm van communicatie, conversatie, samenwerking, leren, aanpassing en aanpassing door middel van cognitie, d.w.z. de mentale en biologische actie of het proces van het verwerven van kennis en begrip door middel van denken, ervaren en de zintuigen a.k.a. het proces van het weten.  Informatie is een onderdeel van en essentieel voor alle levende systemen, een voorwaarde voor leven en evolutie. Door de mens gebouwde organisaties, instellingen, overheden, industrieën, ideologieën, maar ook onze planeet en het universum zijn levende systemen. Cognitie is niet alleen een menselijk vermogen, maar een symbiotische noodzaak voor de levensvatbaarheid van alle levende systemen vanwege hun natuurlijke onderlinge afhankelijkheid en onderlinge verbondenheid. Door te bepalen dat informatie een voorwaarde is voor levende systemen zijn ethiek en sociale verantwoordelijkheid dus ook onontkoombare, deontologische voorwaarden voor orde, structuur en schoonheid en dus voor duurzaamheid, waardoor kwetsbaarheid en risico's beheersbaar worden.


a.      Negatieve onderlinge afhankelijkheid:  Niet Duurzaam - The Great Reset Plan

een economisch of industrieel doel, een persoonlijke ambitie, een productieproces of een politieke ideologie kan alleen worden bereikt voor sommigen, maar ten koste van anderen: mensen, het milieu, de maatschappij, het ecologisch evenwicht, enz. De bescherming van het milieu, de sociale cohesie en het menselijk en niet-menselijk leven zijn secundaire doelstellingen.


b.      Positieve onderlinge afhankelijkheid: Duurzaam

een economisch, industrieel doel, persoonlijke ambitie, productieproces of politieke ideologie kan voor iedereen (alle belanghebbenden) worden bereikt. Bescherming van het milieu, sociale cohesie en het menselijk en niet-menselijk leven zijn belangrijke, centrale en gemeenschappelijke doelstellingen.


c.       Pad Afhankelijkheid The Great Reset Plan

De neiging van een vroegere of traditionele praktijk of voorkeur om door te gaan, zelfs als er betere alternatieven beschikbaar zijn. Inzicht in het feit dat een dynamisch aanpassingsvermogen de basis vormt voor duurzaamheid en continuïteit, en dat de afhankelijkheid van de weg daar direct mee in strijd is.


Informatie is fysisch.

Rolf Landauer stelde dat informatie fysiek en fysisch is (Landauer, Rolf, 1991) en verbond het met entropie die leidt tot wanorde in systemen, en beschreef de mate van entropie in een aantal bits die binaire eenheden van informatie zijn, en bevestigde dat entropie informatie is. Het proces om te begrijpen wat informatie inhoudt begint met de beschrijving van de twee wetten van de thermodynamica. Informatie begrepen als energie gehoorzaamt aan dezelfde wetten van de fysica. 1e en 2e wet van de thermodynamica (Clausius, Rudolph 1865). Er zijn twee soorten processen, warmte en werk, die kunnen leiden tot een verandering in de interne energie van een systeem. Dit is hetzelfde als zeggen dat elke verandering in de energie van een levend systeem moet leiden tot een overeenkomstige verandering in de energie van de omgeving buiten het systeem. Met andere woorden, energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd. Informatie beïnvloedt de materie en de werkelijkheid. Met fysieke informatie in de vorm van feedback als beïnvloedende energie door middel van cognitie, zijn processen die informatie gebruiken adaptief, terwijl processen die deze informatie niet gebruiken niet-adaptief worden. Entropie is de mate van orde of wanorde in een proces of levend systeem door de beschikbaarheid of onbeschikbaarheid van energie en informatie antwoorden op dezelfde wet van de fysica, namelijk dat natuurlijke entropie kan worden beïnvloed door informatie die door ons universum en onze planeet wordt gebruikt om orde en structuur te creëren.

Het universum, een computer, het menselijk lichaam, het milieu, bedrijven; alle levende systemen zijn informatiedragers, receptoren en/of zenders. De informatie die ze dragen kan worden begrepen als betekenis, geobserveerd en begrepen door het menselijk bewustzijn en verwerkt door zijn hersenen. Zonder het menselijk vermogen om informatie en betekenis te interpreteren, had het nut van stukjes informatie niet kunnen worden waargenomen. (Van Campen, 2020). Informatie geeft energie haar functionaliteit.


Wat het World Economic Forum en hun politieke en zakelijke vrienden over het hoofd zien, is dat zij een intrinsiek onderdeel van deze informatie zijn. Ze beïnvloeden processen op een entropische manier omdat ze geloven dat informatie zoals over de negatieve gevolgen van het Great Reset-plan genegeerd kan worden. Wat ze zich niet realiseren is dat niemand ontsnapt aan de wetten van de natuurkunde. Daarom proberen ze negatieve feedback te onderdrukken maar cybernetische wetten voorkomen dat op die manier hun doel juist niet bereikt kan worden. Dit is een fysieke realiteit die veroorzaakt wordt door een valse, reductionistische en deterministische waarneming. Helaas betekent dit dat totdat ze accepteren dat de natuur hen verhindert om zulke feilbare doelen af te dwingen, entropie in de vorm van wanorde, opstand, meer doden, vernietiging, zal blijven bestaan omdat die kracht de natuurlijke stabiliteit laat ontsporen. Jaren van menselijk lijden liggen in het verschiet. Het spijt me, maar ik kan u geen gelukkiger toekomstperspectief geven.  Meer informatie over de wetenschap van de realiteit op www.sustenance4all.com 

Reacties

 1. Dag Arend, kan een utopie (voor de WEFfers) bestaan naast een dystopie (voor de rest) ?

  Groet, Emil

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Hallo Emil, je naam werd genoemd. Een wereld (een levend systeem) die in onbalans is kan niet blijven bestaan. Een utopie is een waanbeeld en kan alleen in stand worden gehouden door waanzinnigen, maar altijd ten koste van...

   Schrijf me een email arendpsa@gmail.com en ik antwoord je wat uitgebreider.

   Verwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!