Posts

Posts uit december, 2020 weergeven

Informationskrieg. Unsere Rettung is das Gespräch!

Afbeelding
  Wie ich bereits schrieb, wird der Great Reset nicht gelingen, weil es zu viele Unwägbarkeiten gibt, die auch nicht vorhersehbar sind. Ich kann aber schon jetzt voraussagen, dass, wenn weiterhin Angst herrschen kann und darf, geschürt durch die Medien in den Händen des Großkapitals, ein allgemeines gegenseitiges Misstrauen entstehen wird, das unsere Gesellschaft zerreißen wird. Der soziale Zusammenhalt, der eine Voraussetzung dafür ist, dass man überhaupt zusammenleben kann und will, wird untergraben, indem man bewusst nur Informationen zulässt, die den sozialen Zusammenhalt stören. Es findet ein Informationskrieg statt, motiviert durch Geld- und Machtgier, der das Vertrauen in Regierungen, Produkte, Unternehmen, Ärzte, Gerichte oder die Polizei erschüttert. Das ist logisch, denn jeder Mensch, der sich traut, ein wenig zu denken, kann seinen Gefühlen vertrauen und diese Gefühle sagen uns, dass etwas nicht stimmt. Und doch stecken sie den Kopf in den Sand und hoffen, dass das Leben nur

Informatieoorlog: Onze redding is conversatie!

Afbeelding
  Zoals ik al eerder schreef zal de Great Reset niet gaan lukken omdat er teveel onzekerheden zijn die tevens onvoorspelbaar zullen zijn. Wel kan ik al voorspellen dat als de angst kan en mag blijven regeren, aangewakkerd door de media in handen van het grootkapitaal, er een algemeen onderling wantrouwen zal ontstaan die onze samenleving in stukken zal scheuren. De Sociale Cohesie die een voorwaarde is om überhaupt samen te kunnen en te willen leven, wordt ondermijnd doordat   er bewust alleen die informatie wordt toegelaten die de maatschappelijke samenhang verstoort. Er is namelijk een informatieoorlog aan de gang die is gemotiveerd door hebzucht naar geld en macht, die het vertrouwen in overheden, producten, bedrijven, medici, rechtbanken of politie doet wankelen. Dit is logisch want elk mens die een beetje durft na te denken kan op zijn of haar gevoel vertrouwen en dat gevoel vertelt ons dat er iets niet klopt. En toch steekt men de kop in het zand en hoopt maar dat het leven maar

Zakendoen is haast onmogelijk gemaakt voor de grootste groep. Een korte uitleg over Utilitarisme.

Afbeelding
December is gekomen, hoewel het nog steeds vrij warm is in Midden-Europa, kan men nu elk moment koude fronten verwachten. Het weer is onvoorspelbaar, wat werd bevestigd door Lorenz die, door te proberen de weerpatronen wiskundig te berekenen, per ongeluk het vlindereffect ontdekte. En zo zie ik onze zakenwereld. Een beter synoniem voor onvoorspelbaarheid zou onbetrouwbaar gedrag is complexiteit. Hiermee bedoel ik de grillige acties van wetgevers en overheden die onze gebruikelijke manier van zakendoen hebben geschaad, waardoor veel mensen in hun levensonderhoud worden bedreigd en de toeleveringsketens waarschijnlijk imploderen. Ze doen dat om 'levens te redden' en ervoor te zorgen dat de capaciteit van de IC's niet wordt overschreden. Misschien gold dat wel tijdens de eerste drie maanden van de uitbraak van Corona, maar de voortzetting van het letterlijk verstikken (gezichtsmaskers) en het opsluiten van hele landen blijkt nadelig te zijn voor de inkomens die nodig zijn om i

Is your business thriving or suffering due to the Covid 19 restrictions? A piece of advice!

Afbeelding
While the world seems to have spun out of control because regulators try to regulate a virus, collateral damage can be felt everywhere. Imagine you are a cruise ship owner or operator, a ship’s cook or crew member? Think about people who lost their job, their businesses, a family restaurant which was founded by parents, a cheese factory that produces cheese, but abandoned by hotels, because they are closed until further notice. When one starts to think in systems, you can easily observe that a domino effect is unfolding before your eyes. This includes our industry; less demand, less buyers, less money to spend, less transport, less storage, less consumption, less profit and so on. A saying I often us is; ’a wise man comes prepared’, so this post is about early recognition of risk, proper preparation and planning to tighten your belts because without being pessimistic, I am a realist, we are in for a rough ride. Even if a vaccine is administered into a vast number of people, and the v

Realiteit is echt. Niemand ontloopt deze natuurwet. Ook politici niet.

Afbeelding
Een laatste blog voor u dit jaar over onzekerheid, verdeeldheid, existentiële angst. Gedachten gebaseerd op waarnemingen via mijn perceptiecapaciteit. Alles wat we observeren wordt meteen geïnterpreteerd. Conclusies worden gemaakt op onze persoonlijke manier van zien die we door ervaring, visie, dromen en realiteit mixen tot het een acceptabele vorm heeft gekregen waar we mee om kunnen gaan. De hele realiteit kennen is onmogelijk omdat je als mens maar een beperkt zicht kan hebben op wat er gebeurt. Ik kan iets wat iemand in een ander land of een ander huis in de straat doet niet meteen weten of zien. Dat hoor ik pas later of juist niet. Dus de perceptie van de werkelijkheid is beperkt, maar wel enorm belangrijk om onze eigen levens te kunnen besturen. Onze realiteit hangt dus af van hoe we haar ervaren en begrijpen. Men zegt dat een objectieve realiteit eigenlijk niet kan bestaan omdat we als denker altijd een deel van die realiteit vormen. Dat is een mooi gegeven. Wij maken deel uit

Mijn nieuwste boek is er: Corona Crisis, Nature Strikes Back

Afbeelding
 Mijn nieuwste boek is gisteren in Londen gepubliceerd. De relevantie van dit verhaal voor de huidige Corona-crisis is opvallend. Sinds in 1885 de Europese landen en de VS, de zogenaamde 'beschaafde' wereld in Berlijn bij elkaar kwamen om Afrika onder elkaar te verdelen, begon de meedogenloze uitbuiting, plundering en moord. Dit leidde direct tot de huidige Corona-crisis, zodat je kunt zeggen, dat het waar is dat de natuur terug slaat. In feite is het boek een wetenschappelijke thriller over een bedrijf dat kiest voor duurzaamheid. Je kunt het lezen als een symbool van de onderlinge afhankelijkheid van alle levende systemen. Als we het milieu, de habitat van soorten, de sociale cohesie en de biodiversiteit vernietigen, stuurt de natuur een waarschuwing in de vorm van een virus. Het virus vernietigt nu alle winsten die ooit uit conflictmineralen zijn gehaald. De keuze is aan u: Fairphone: De keuze is aan jou. U kunt het boek hier bestellen:  https://www.austinmacauley.com/book/c

New Book: Corona Crisis, Nature Strikes Back

Afbeelding
My latest book was published in London yesterday. The relevance of this story to the current Corona Crisis is striking. Since in 1885 the European countries and the US, the so called ‘civilized’ world got together in Berlin to divide Africa among themselves, the ruthless exploitation, pillage and killing started. This led directly to the current Corona Crisis, so you may say, that it is true that Nature Strikes Back. In fact, the book is a scientific thriller about a company that chooses to go sustainable. You can read it as a symbol of interdependence of all living systems. If we destroy the environment, the habitat of species, the social cohesion and biodiversity, nature sends a warning in the form of a virus. The virus wiped out just about all profits ever made from conflict minerals. here:  https://www.austinmacauley.com/book/corona-crisis-nature-strikes-back Some readers comments:   We take for a granted the multitude of electronic devices that we use everyday without thinking for