Posts

Posts uit mei, 2020 weergeven

Can we survive in a 1.5 meter society?

Afbeelding
I've been in about 100 countries in my life, most of them to work. I have worked in war zones like Angola in the 80's where there was a war being fought about communism, diamonds and oil. Ivory Coast where civil war broke out when I was there and Iran where the 1st Gulf War had broken out between Iraq and ancient Persia. A tanker I worked on had just taken her cargo of crude oil on the Iranian island of Kharg, when a French made Exocet rocket hit us at starboard and we had to leave the burning ship in the lifeboats. Yet this was not as bad as what I later experienced in the streets of Bucharest and Constanza in Romania during the last years of dictator Ceausescu. What I felt there was much worse than danger, it was fear and distrust. Fear of the unknown is, according to a researcher, the most powerful motivator of our conscious and subconscious mind. It causes constant stress that disturbs sensible decision making. Does it occur to you too that we have ended up in a simila

1,5 Meter Samenleving

Afbeelding
Ik ben in mijn leven in ongeveer 100 landen geweest, de meeste om er te werken. Ik heb in oorlogsgebieden gewerkt zoals Angola in de 80er jaren waar er een oorlog over communisme, diamanten en olie woedde. Ivoorkust waar burgeroorlog uitbrak toen ik er was en Iran waar de 1e Golf Oorlog was uitgebroken tussen Irak en het oude Perzie. Een tanker waar ik op werkte had net haar lading ruwe olie ingenomen op het Iraanse eiland Kharg, toen een Exocet raket van Franse makelij ons aan stuurboord raakte en we het brandende schip moesten verlaten in de reddingsboten. Maar toch was dit niet zo erg als wat ik later meemaakte in de straten van Boekarest en Constanza in Roemenie tijdens de laatste jaren van dictator Ceaucescu. Wat ik daar voelde was veel erger dan gevaar, het was angst en wantrouwen. Angst voor het onbekende is volgens een onderzoeker meeste krachtige motivator van onze bewuste en onderbewuste geest. Het veroorzaakt voortdurende stress die verstandige besluitvorming verstoort. K