Posts

Posts uit april, 2021 weergeven

A Theory of Everything ; Elegant Information

Afbeelding
  Ever since the beginning of our so-called civilisation, man has been fighting against nature, his mind, his consciousness and thus against himself. In fact, man destroys himself because he cannot or will not understand how reality (nature) will keep him alive. I have already written a lot about this 'error of perception'. Man thinks he is above nature or outside it, but does not see that he is a part of it. So he goes on destroying that nature and thus himself. The goals he sets for himself, such as an ideology or religion, are unnatural because they are based on a selection of information and therefore will not acknowledge or use all the information. This is the first mistake man makes. By suppressing or denying information, he denies nature, for information cannot be physically separated from reality, say from the living world. Thus, in line with Brian Greene's book 'An Elegant Universe', there is universal and physically elegant information available to inform

Een Theorie van Alles - Elegante Informatie

Afbeelding
  Universele, Natuurkundige Wet voor Wanorde, Onbalans (Entropie): Onbeheersbaar Al sinds het begin van onze zogenaamde beschaving vecht de mens tegen de natuur, zijn denken, zijn bewustzijn en dus zichzelf. In feite, de mens vernietigt zichzelf omdat hij niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid (de natuur) hem in leven zal houden. Ik heb reeds veel geschreven over deze  ‘waarnemingsfout’. De mens denkt dat hij boven de natuur staat of erbuiten, maar ziet niet dat hij er een deel van is. Dus gaat hij maar door met het vernietigen van die natuur en dus zichzelf. De doelstellingen die hij zichzelf zet zoals een ideologie of religie zijn tegennatuurlijk omdat ze gebaseerd zijn op een selectie van informatie en dus niet alle informatie zal toelaten of gebruiken. Dit is de eerste fout die de mens maakt. Door informatie te onderdrukken of te ontkennen, verloochent hij de natuur, want informatie kan fysisch niet worden gescheiden van de werkelijkheid, zeg maar van de leefwereld. In li