Cognitieve Dissonantie en andere ‘psychologische vooroordelen’ oftewel ‘biases’.

 Als u luistert naar de politieke klasse, kijkt naar de mainstream media, de anti-complotdenkers, de angstige medemens die letterlijk 'bevroren' is om iets te kunnen ondernemen of de antagonist die zijn of haar eigen belevingswereld in gevaar ziet komen omdat de waarheid iets anders is dan dat ze tot nu toe waarnamen, dan weet u dat deze psychologische vooringenomendheden haast ondoorbreekbaar zijn. 

Dus om u wat beter te informeren over deze menselijke eigenschappen, schrijf ik deze blog: 

Cognitieve Dissonantie Een schrijnende mentale toestand die mensen voelen als ze dingen doen die niet passen bij wat ze weten of als ze meningen hebben die niet passen bij andere meningen die ze hebben. Een belangrijke veronderstelling is dat mensen willen dat hun verwachting voldoet aan de werkelijkheid, waardoor een gevoel van evenwicht ontstaat. Een andere aanname is dat een persoon situaties of informatiebronnen die aanleiding geven tot gevoelens van onbehagen of dissonantie zal vermijden.

Soms hebben mensen een kernovertuiging die heel sterk is. Als ze bewijs krijgen dat tegen die overtuiging ingaat, kan het nieuwe bewijs niet worden geaccepteerd. Het zou een gevoel creëren dat extreem ongemakkelijk is en dat cognitieve dissonantie wordt genoemd. En omdat het zo belangrijk is om de kernovertuiging te beschermen, zullen ze alles wat niet past bij hun kernovertuiging rationaliseren, negeren en zelfs ontkennen.

De verstandige persoon analyseert voortdurend de wereld van de werkelijkheid en verandert vervolgens wat er in zijn of haar hoofd zit om te passen bij de feiten. Dat is voor de meeste mensen een heleboel moeite. Bovendien, hoeveel mensen willen voortdurend hun mening veranderen om bij de feiten te passen?

Het is een stuk makkelijker om de feiten te veranderen om ze aan te passen aan uw mening. Andere mensen nemen een beslissing en ze vinden de feiten om hun mening te verifiëren. Of nog vaker, ze accepteren de mening van de dichtstbijzijnde expert en hoeven zich dan helemaal niet druk te maken over de feiten.

 

Willekeurige, Bewuste Onwetendheid: de staat en de praktijk van het negeren van elke zintuiglijke input die in tegenspraak lijkt te zijn met iemands innerlijke model van de werkelijkheid. De praktijk kan het volledig negeren van gevestigde feiten, bewijzen en of redelijke meningen inhouden, als deze niet aan de verwachtingen voldoen.

 

Confirmatie Bias: De neiging van mensen om alleen informatie te zoeken die hun bestaande standpunten bevestigt en vervolgens informatie te negeren die tegen hen ingaat.

 

Het Valse Consensus Effect: Is een soort cognitieve vooringenomenheid waarbij mensen ten onrechte geloven dat meer mensen het met hen eens zijn of dezelfde overtuigingen delen dan het aantal mensen dat het in werkelijkheid met hen eens is. Mensen geloven over het algemeen dat hun eigen waarden en ideeën 'normaal' zijn en dat de meerderheid van de mensen dezelfde meningen deelt. Het kan ook beschreven worden als een neiging om de mate waarin andere mensen het eens zijn met onze overtuigingen, waarden, houdingen en gedragingen te overschatten. Dit creëert een valse consensus, die onze beslissingen en ons gedrag kan beïnvloeden.

 

Self Serving (zelfbediening) Bias: Als iemand iets goed doet, is hij of zij er trots op dat hij of zij het heeft bereikt omdat hij of zij hard heeft gestudeerd en gewerkt. Als die persoon iets slechts doet, laten we zeggen, niet slagen voor een examen, geeft hij of zij een ander, de leraar, de klas, de school, maar nooit zichzelf de schuld.


Bandwagon-effect is een denkfout, waarbij een mening eerder wordt geloofd naarmate er meer medestanders zijn voor die mening. Als veel mensen iets voor waar aannemen is het aantrekkelijk om het eens te zijn met die mensen.Verwijst naar de neiging die mensen hebben om een ​​bepaald gedrag, stijl of houding aan te nemen, simpelweg omdat iedereen het doet.

Het bandwagon-effect is dus een psychologisch fenomeen waarbij mensen voornamelijk iets doen, geloven of zeggen omdat andere mensen het doen, ondanks het feit dat het misschien niet overeenkomt met hun eigen overtuigingen.

Je wordt beïnvloed door de keuzes van andere mensen. Je vindt dat het logisch is om hetzelfde pad te volgen, omdat iemand anders iets heeft gedaan. Wanneer je een beslissing moet nemen, kijk je naar je collega’s, vrienden en familie om te zien wat goed of acceptabel is. In zulke sociale groepen is er druk om te conformeren en je “normaal” te gedragen. Zoals ik al in de titel zei: mensen zijn net schapen. Je gaat gewoon met de groep mee. Mensen springen snel op de bandwagon, maar ze springen er ook net zo snel van af. Dit is misschien de reden waarom (mode)trends van korte duur zijn.

 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!