Posts

Posts uit januari, 2021 weergeven

Alleen maar overleven of gelukkig leven?

Afbeelding
  Mijn buurman ontvluchtte het Tsjechische communisme en zei me dat als je teveel vragen stelt en alle informatie wilt gaan gebruiken je gevaar loopt. De meeste besluiten die door onze leiders en regeerders genomen worden hebben niet het doel om te overleven als mens of voor het menselijk geluk te zorgen, maar omwille van belangen. Deze belangen zijn zogenaamde ‘ulterior motivations’ wat zoiets betekent als ‘heimelijke (bij) bedoelingen’. De geheimen tarten dus de werkelijkheid. Zij bestaan uit gedachten, maar wetenschappelijk is aangetoond dat zelfs gedachten de werkelijkheid beïnvloeden en bouwstenen zijn van de actuele realiteit. Echter door de menselijke, vaak foutieve perceptie van die realiteit, denken mensen dat de natuur niet weet wat zij heimelijk denken. Logisch kan dat natuurlijk niet, want de mens is een deel van diezelfde natuur, het universum. Hij of zij bestaat uit zogenaamde atomaire deeltjes die net zoals alle levende systemen onder natuurkundige wetten vallen. Het b

Ruling the world by technocrats is harmful if pursued

Afbeelding
  Since I started this blog in 2013 I have written extensively about the human perception problem, the way people think in parts and can’t see the whole. People really do believe that they can control life, nature and the world because they have been educated, from childhood, to think mechanistically, reductionist or analytic. They believe that all living systems are mechanical structures, consisting of parts. When such systems are broken down, all you have to do is to take them apart, look at the parts, repair or replace the non functioning component, reassemble the system and the system will function again. But this is a misunderstanding, a misconception. Why? Well for starters; when we look at biology and physics we can conclude that living systems can’t exist outside of the environment. It is the environment that enables functioning, also of mechanical, man made systems. Interaction is also part of a machine in order for it to work. Creativity, thought, handling, action are also co

Als je complexiteit begrijpt, weet je dat Lockdowns niet kúnnen werken.

Afbeelding
  INFORMATIE geeft universele energie haar functionaliteit! Wanneer een organisatie, bedrijf, industrie of politiek proces worden opgevat als levende systemen, veranderen hun onderling verbonden en afhankelijke relaties binnen en buiten hun netwerken voortdurend. Deze complexiteit, als gevolg van dynamische en voortdurend veranderende terugkoppelingslussen van informatie, kunnen niet worden beheerd door directe causale actie (oorzaak- en gevolgreacties), maar alleen maximaal worden beheerst door met die informatie in real time te sturen. Aanpassingsvermogen aan voortdurend veranderende veranderingen door alle informatie direct te gebruiken is nodig om de continuïteit en de levensduur van het levende systeem te waarborgen. De natuur werkt ook zo. Complexiteit is een gevolg van een veelheid aan onbekende factoren, relaties en afhankelijkheid die desondanks een directe impact hebben op organisaties en alleen 'gecontroleerd' kan worden door te leren en zich daadwerkelijk aan te pas

When you understand complexity theory, you will know that lockdowns can't work.

Afbeelding
  INFORMATION gives universal energy its functionality! When an organisation, corporation, industry or political process are understood as living systems, their interconnected and interdependent relationships within and outside of their networks change all the time. This complexity, due to dynamic and perpetually changing information feedback loops, can’t be managed by direct causal action (cause and effect reactions) but can only be maximally controlled by steering with that information in real time. Adaptability to constantly evolving changes by using all information directly is needed to ensure continuity and longevity of the living system. Nature works like that too. Complexity is a consequence of a myriad of unknown factors, relationships and reliance which nevertheless have a direct impact on organisations and can only be ‘controlled’ by learning and actual adaptation in real time. These so-called non linear effects or non causal stimuli from often unknown, but interconnected

A Peoples Lobby

Afbeelding
  THE HUMAN WELLBEING FUND IF YOU WANT TO STAY FREE, PLEASE SUPPORT THE CREATION OF A PEOPLES LOBBY? The only peaceful way to regain human dignity, freedom and justice is to buy influence. Companies and banks do this too, so why don't we? This transparent fund, you can track revenues and expenses online, belongs to all of us. For example, the funds are used for: Setting up a people's lobby in Brussels, Washington and other cities where decisions about us are made without consulting us, the people. Representation at the United Nations, World Economic Forum in Davos, De Bilderberg Meetings, European Union, G20, G7, etc. We will sit down at negotiating tables, worldwide, supported by the information, the knowledge of all of us. Stop grumbling, swearing, writing articles on Linkedin or Twitter or Youtube? Your laborious and well-intentioned efforts will be ignored, opposing truth and information are being censored. Governments won't listen, not even to Nobel Prize winners. If y

Eindelijk vaccineren. hoera, of? Een Volkslobby is het antwoord.

Afbeelding
De eerste vaccinatie in Nederland is een heuglijk feit, aldus onze minister van gezondheidszaken. Maar wat nu? Eens kijken of alle voorstemmers voor de Lockdowns nu ook een vaccin nemen waarvan de mogelijke bijwerkingen nog niet bekend zijn en het maar de vraag is of ze Coronavirussen tegen kunnen houden. Zonder te mopperen, of iemand de schuld te geven of te oordelen moeten we onszelf deze vraag stellen; is alle relevante informatie beschikbaar en wordt die ook gebruikt? Dit is een retorische vraag, want wat er wel bekend is en als positief wordt waargenomen door medici, politici en de bevolking wordt als argument gebruikt om het vaccin te verkopen als waren de politici, journalisten en virologen sales mensen van Big Pharma. Echter, informatie die twijfel zaait over de werking en bijwerkingen van het vaccin worden óf gemeden, óf zelfs gecensureerd door Main Stream- en Sociale Media. Zoals ik al eerder schreef op dit blog, kunnen systemen die afhankelijk zijn van het onderdrukken van i