Posts

Posts uit juni, 2021 weergeven

Business Discrimination

Afbeelding
  There is a test app that you have to use in order to gain access, travel or work somewhere. There are many advocates of vaccination, but I doubt that their motivation for getting a jab is valid. After all, many say they do it to regain their freedom or to be able to go on holiday again. It seems to me that this is not a well-considered decision, because it is not based on the maximum amount of information available about side effects. It seems to me to be based more on the so-called 'confirmation bias', which means that only information that confirms a bias is sought and accepted, while all information that contradicts it is ignored. This is not just dangerous, it is perilous. And that is why I declare that this is the Crime of the Twenty-First Century. As you know I run a training company and work with clients all over the world. As I am writing this I am in Namibia to professionally upgrade to Marine Storage Terminals. Months of negotiations, the need to obtain a busi

Misdaad van de 21ste eeuw; De Testmaatschappij

Afbeelding
De laatste vijf of zes eeuwen geschiedenis van de mens laten steeds herhalingen zien; genocides, oorlogen, allen misdaden tegen de menselijkheid. Het begon met middeleeuwse, brute folterwerktuigen, guillotines, heksen-en ketterverbrandingen door de Heilige Inquisitie en evolueerde naar oorlogen met napalm, agent orange, depleted uranium kogels en massavernietigingskampen, allemaal aan de ziekelijke brein van mensen ontstaan om zoveel mogelijk pijn te doen aan de medemens. De laatste 80 jaar zijn er atoom en biologische wapens ontworpen die de hele mensheid zouden kunnen vernietigen, maar wat er nu aan het gebeuren heeft geen weerga. Massale vaccinaties van miljarden mensen die door angst, politieke macht, maar juist financiële motivatie in levensgevaar zijn gebracht. Het is alsof de slachting van de Hutu bevolking door de Tutsi bevolking in Rwanda ons niets heeft geleerd en alsof Hitler en Pol Pot nooit hebben geleefd. Ik zocht de tekst van een lied van de beroemde band ‘Supertramp’

Korte Recensie van 'The Syntellect Hypothesis' door Alex M. Vikoulov

Afbeelding
  Alles is informatie. Informatie is gelijk aan werkelijkheid. Wij zijn verplicht een Syntellect te ontwikkelen, d.w.z. een super-evolutionaire ervaringsintelligentie, door een groeiend besef van de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van een gedeeld bewustzijn waarvan wij ons nog niet allemaal bewust waren. Misschien is dit wat Alex M. Vikoulov ons vertelt? Ik hou van zijn visionaire ideeën over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid in een bewust universum. Het is logisch dat de werkelijkheid wordt geschapen door de subjectieve waarneming van de mens en dat onze subjectieve en objectieve werkelijkheid in feite nog niet bestaat voordat wij haar waarnemen. De werkelijkheid is daarom gebaseerd op een gedeeld, universeel bewustzijn dat niet kan worden vastgehouden door waarneming alleen en dat komt in de vorm van qubits die intrinsieke onderdelen zijn van elementaire deeltjes. Ons functioneren van de hersenen wordt geleverd door een collectieve, onuitputtelijke br

Short Review of 'The Syntellect Hypothesis' by Alex M.Vikoulov

Afbeelding
  Everything is information. Information equals reality. We are bound to develop a Syntellect i.e. a super-evolutionary experiential intelligence by an expanding awareness of the interconnection and interdependence of a shared consciousness of which we were not all yet aware. Perhaps this is what Alex M.Vikoulov tell us? I like his visionary ideas on the past, present and future of human kind inside of a conscious universe. It makes sense that reality is created by human subjective observation and that in fact our subjective and objective reality does not yet exist before we observe it. Reality is therefore based on a shared, universal conscience which can’t be held by observation alone and comes in the form of qubits that are intrinsic parts of elementary particles. Our brain functioning is supplied by a collective, inexhaustible source of information and a subpart of universal consciousness. Information gives energy and matter its functionalities. Information is therefore fundamental