Posts

Posts uit juli, 2013 weergeven

Higgs & Ethiek

Afbeelding
Higgs en Ethiek Een paar maanden geleden werd, na 48 jaar en een miljarden verslindend onderzoek het zogenaamde Godsdeeltje, of Higgsdeeltje gevonden door Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) te Genève. Peter Higgs, een Britse natuurkundige had in 1964 het bestaan van dit elementaire deeltje, dat andere deeltjes massa geeft, voorspeld. Robbert Dijkgraaf, de directeur van het Institute voor Advanced Studies zegt in een interview met het NRC dat een zogenaamd Higgsveld, waar men alle elementaire deeltjes kan zien als trillingen, betekenisvol is. Het is het sluitstuk in het standaardmodel van de deeltjesfysica, omdat nu de opbouw van materie en energie, als iets waar alles uit bestaat, u en ik, de tafel waaraan u zit, de appel die u eet, bewezen kan worden. Alles en iedereen hebben dezelfde bouwstenen en oorsprong. Natuurkundigen zouden deze ontdekking op verschillende manieren kunnen interpreteren; a.     Ze kunnen zeggen dat ze nu ‘alles’ h

Safety of Ethics

Afbeelding
This master of business ethics research and conclusions are valuable to the global energy sector and local or global communities. It addresses human factors, characters and motivation, analysed by genetics, epi-genetics, noetic science, neuro science in combination with human reasoning and consciousness and man's limitless creativity. Human choices and human actions decide if the energy sector adheres to HSE and CSR requirements and needs before laws of physics prevents man to continue. Human intentions are crucial to decision making processes and their outcome. Ethics can be used as a science, next to physics, chemistry or biology. Deterministic and empirical proof no longer suffices to find truly sustainable solutions on global energy issues. We can choose to solve these issues by allowing philosophy to again be a part of the basis for decisions that have global impact on Health, Safety and the Environment, and therefore ourselves. The thesis addresses just that. I

Het is officieel. Nederland heeft haar soevereiniteit verkocht.

Afbeelding
Het is officieel. Nederland heeft haar soevereiniteit verkocht. Als u zoals ik de laatste weken het nationale en internationale nieuws heeft gevolgd, weet u ook dat Nederland onder de huidige moderne tirannie, genoemd het Neoliberalisme, geen kans meer heeft haar eigen scepter te zwaaien. Waarom? Hoe? Nu, dat komt doordat we successievelijk onze besluiten hebben uitbesteed aan Brussel. Een Brussel die niet voor de mensen van Nederland (noch van hun andere lidstaten) opkomt, maar voor de belangen van diegenen die uiteindelijk de agenda van de neoliberalen in Washington beheren. Kortom, Nederland is nu een onderdaan van een nieuwe oligarchische tirannie die gevoed wordt door een samensmelting van lobbyisten en politici. In Nederland maakt het niet veel meer uit of je nu Groenlinks, PvdA, SP of VVD stemt, want wat er ook gebeurt, hun macht is al uit handen gegeven. Niet alleen de macht of de vrijheid tot besluitvorming over de economie, maar op alle gebieden, z