Posts

Posts uit juli, 2021 weergeven

Een belangrijke mededeling over mRNA door Jeremy Campbell en ik...

Afbeelding
  Een passage uit dit boek.. Bepaalde delen van de DNA-tekst zijn structureel. Met andere woorden, zij coderen voor een specifiek functioneel product. Het zijn instructies voor het maken van eiwitten en de boodschap is op het letterlijke niveau, zoals een recept voor zandtaart. De boodschap betekent precies wat het zegt. Maar andere delen van de tekst moeten niet zo letterlijk worden genomen. Deze kunnen bestaan uit een soort commentaar op de structurele genen, of hypothetische recepten bevatten voor eiwitten die niet worden gemaakt, of programma's voor het bewerken en herschikken van structurele delen. Zij kunnen informatie over informatie weergeven. Als dat zo is, zou dat een tamelijk opzienbarende afwijking zijn van eerdere, eenvoudiger ideeën over het gen. Evolutie is een gecompliceerder proces dan vroeger werd verondersteld. Toevallige mutaties veranderen de genetische boodschap door een letter te vervangen door een andere, zodat de betekenis van een sequentie wordt veranderd.

An important message about mRNA by Jeremy Campbell and me...

Afbeelding
An excerpt of this book.   Certain parts of the DNA text are structural. In other words, they code for a specific functional product. They are instructions for making proteins and the message is on the literal level, like a recipe for shortcake. The message means exactly what it says. But other parts of the text are not to be taken so literally. These may consist of a kind of commentary on the structural genes, or contain hypothetical recipes for proteins which are not manufactured, or programs for editing and rearranging structural sections. They may represent information about information. If this is so, it would be a quite startling departure from earlier, simpler ideas about the gene. Evolution is a more complicated process than was formerly supposed. Chance mutation alter the genetic message by replacing one letter with another, so that the meaning of a sequence is changed. In the case of the structural genes, a mutation may lead to the manufacture of a different protein. However,

De Zinloosheid van Menselijke Beheersing van de Natuur dmv Scientisme

Afbeelding
  Macron in Frankrijk, Johnson in GB en Hugo de Jonge in Nederland, maar ook Klaus Schwab en onze Koning zijn hele domme mensen, omdat zij denken dat de natuur, een virus en de bevolking te reguleren, te controleren en dus beheersbaar zijn. Dat is een foute perceptie en dus een aanname die niet echt doordacht is. Hun opdrachtgevers zoals de financiële wereld en NGO’s denken dat technocratische technologie en IT in de vorm van Artificial Intelligence (AI) een beheersbare wereld of realiteit zullen opleveren. Maar al deze lieden rekenen buiten de waard om.   6000 jaar beschaving door ideologieën hebben geen maakbare samenleving opgeleverd, maar de mensheid tot op het bot verdeeld. Dus wat doen ze? Ze proberen hetzelfde recept, een ideale ideologie, namelijk een technocratische heilstaat ten koste van het menselijk en niet menselijk leven en de noodzakelijke sociale cohesie te forceren door het censureren van informatie. Daarbovenop komen dan de bedreigingen, de boetes en zelfs het gewe

Het voorspelde Coronisme is de nieuwe Apartheid

Afbeelding
Nu Frankrijk en Malta de deur hebben dichtgedaan voor niet gevaccineerden is Apartheid een feit. De vereiste vorm voor überhaupt een mogelijke samenleving is maatschappelijke cohesie, die op deze manier ten einde is gekomen. De verdeel en heers politiek is geslaagd. Regeringen, ook de Nederlandse, weten dat er toch meestal meer dan de helft van de bevolking politieke beslissingen accepteert. Dus op die manier wordt de democratie misbruikt om een totalitair, non-democratisch doel te verwezenlijken, namelijk discriminatie van alles en iedereen die het Covid 19 beleid tegen zouden kunnen werken. En omdat die zich (nog) niet verenigen omdat ze dat of niet willen of niet kunnen, vrezen Rutte, Macron of Merkel niet dat zij naar de guillotine zullen worden gebracht. Dus ik heb mijn geplande vakantie naar Frankrijk meteen geannuleerd, overigens al voor de 2 keer, want vorig jaar zat ook alles op slot. Hoe de economie en de burgerij dit kunnen overleven is de grote vraag, maar dat interesseer