Posts

Posts uit maart, 2021 weergeven

Onzekerheid, ik kan er niets anders van maken

Afbeelding
  Dit is misschien mijn donkerste blog ooit. Als ik om me heen kijk en de vernietiging van het levensgeluk en de maatschappelijke cohesie observeer, kan ik niet anders concluderen dat ons de menselijkheid worden afgenomen. Een stel zelfverklaarde technocratische wereldverbeteraars en mensenredders verstoren samenlevingen overal door drastische, onmenselijke regelgeving. Hun beperkte waarnemingsvermogen is veranderd in zelf-suggestie waardoor ze denken dat wat ze doen goed is voor de mensheid. In eerdere blogs schreef ik reeds over biases en complexiteit en opperde dat die niet te regelen is door lineaire maatregelen, maar wel enigszins bestuurd kan worden door informatie in ‘real time’. Ik maakte diverse videolezingen en zette die op Youtube over het feit dat informatieonderdrukking of tekort betekent dat er entropie (wanorde) of instabiliteit ontstaat. Ik denk wel dat u kunt bevestigen dat er een gigantische onzekerheid is gefabriceerd die bewust is gebaseerd op een informatietekort.

Wat is de prijs van de natuur?

Afbeelding
  Ik sprak vorig jaar met Kees Klomp, professor duurzaamheid te Rotterdam en de oprichter van het Thrive Instituut over duurzaamheid en welzijn. Vandaag las ik een Linkedin post van hem waar ik op reageerde; “ Er is de afgelopen tijd een ontwikkeling gaande waarbij de waarde van natuur - letterlijk - wordt berekend. De waarde wordt concreet gemaakt door er een prijskaartje aan te hangen. We kunnen dit enerzijds als een goede ontwikkeling interpreteren. Het (h)erkennen van een prijskaartje voor natuur is immers een stap voorwaarts als je het vergelijkt met de lange periode waarin we de natuur als een gratis hulpbron zagen en gebruikten; de natuur was er alleen om ons mensen - economisch - te dienen. Maar we kunnen het anderzijds ook zien als een dieptepunt van de economische hegemonie die bij het bestaande welvaartssysteem hoort; blijkbaar is prijs/geld echt de enige manier geworden waarmee we dingen kunnen waarderen. De natuur is natuurlijk helemaal niet te duiden in een prijs; in

Information Deficit ≙ Entropy; Apartheid is back.

Afbeelding
  I posted a video on Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kZU5im45yxU this morning explaining a quote from physicist Josef Gassner "information deficit ≙ entropy".  It means that a shortage of information by definition equals disorder in living systems. It confirms my own research and my symbolic equations for order and disorder.  The potential applications are limitless. We can use it to bring all man-made systems, such as organisations, governments, industries and society, back in line with the natural laws of physics. Important is the P for perception. Incorrect perception is what keeps us in entropy, but I have made it easy for you. All we have to do is use all the information and stop ignoring it. It is this lack of information that causes apartheid (a form of entropy and disorder), but also all the other threats to human and non-human life, social cohesion and the environment. Dehumanisation can be stopped by information. This is actually quite logical and, if we li

Informatietekort ≙ entropie, dus de Apartheid is weer terug.

Afbeelding
Ik postte vanmorgen een video op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9jtipAW8rHs&t=5s waarin ik het citaat uit van de natuurkundige Josef Gassner "informatietekort ≙ entropie" uitleg. Het betekent dat een tekort aan informatie per definitie gelijk is aan wanorde in levende systemen. Hij bevestigt mijn eigen onderzoek en mijn symbolische vergelijkingen voor orde en wanorde.  De potentiële toepassingen zijn onbegrensd. Hiermee kunnen we alle door de mens gemaakte systemen, zoals organisaties, regeringen, industrieën en de samenleving, weer in overeenstemming brengen met de natuurwetten van de fysica. Belangrijk is de P voor perceptie. Door een onjuiste perceptie belanden we voortdurend in entropie, maar ik heb het nu gemakkelijk gemaakt voor u. Het enige wat we moeten doen is alle informatie gebruiken en stoppen met het negeren ervan. Het is dit tekort aan informatie dat Apartheid (een vorm van entropie en wanorde) veroorzaakt, maar ook alle andere bedreigingen voor men