Posts

Posts uit september, 2020 weergeven

Mondkapjes verplicht

Afbeelding
Er bestaat een nieuwe, natuurkundige wet die demonstreert dat alles wat er buiten de limieten van de realiteit (die ik de realimiteit noem) tot wanorde leidt. De strategie van de NPO die ik deze week nauwlettend volgde is er een die de politieke keuze tot het algemeen verplichten tot het dragen van zo'n masker beinvloedde door alleen diegenen aan het woord te laten die ervoor zijn. Een tegengeluid, al dan niet wetenschappelijk gefundeerd kon ik niet vinden. Alleen op de alternatieve, sociale media zijn er legio berichten zoals op Linkedin en Facebook en video's op Youtube te vinden die wel kanttekeningen plaatsen. Er was een neurologe die een relaas gaf tegen het dragen van een mondkapje, maar die pardoes, na 48 uur verwijderd was omdat ze de regelementen van Youtube zou hebben overtreden. Berichten van doktoren, wetenschappers in binnen en buitenland die bewijzen dat zo'n masker geen zin heeft omdat ten eerste de mazen te groot zijn om een virus van 2/1000ste mm te weren,

Afraid to die = afraid of living

Afbeelding
Today I look outside and see that it is grey and that it is raining. Exactly my sentiment for this blog. The view confirms how I feel. I think of those people who have died because of the virus, but I am more worried about those who have to live on. Only a very small percentage of the world's population has unfortunately died with the virus, but 99.9% may have been infected, but do not get sick and will not die yet. They will have to live on, but in a different way, without real freedom, often without work or business, because the restrictions have made free enterprise almost impossible. Millions of self-employed people are without work and income, and there is no prospect of continuing their business. The question is: where are these people going? And; what should they do now? The general trend towards even more automation continues steadily. Will they all have to become civil servants or will there be a basic income so that these people can continue to meet their basic needs? Thi

Bang om te sterven = Bang om te leven....

Afbeelding
Vandaag kijk ik naar buiten en zie dat het grauw is en dat het regent. Precies de stemming voor deze blog. Het uitzicht bevestigt hoe ik me voel. Ik denk aan die mensen die zijn gestorven door het virus, maar ik maak me meer bezorgd over hen die door moeten leven. Slechts een heel klein percentage van de wereldbevolking is helaas met het virus overleden, maar 99,9 procent is wellicht wel besmet, maar wordt niet ziek en gaat ook nog niet dood. Zij zullen door moeten leven, maar op een andere manier, zonder echte vrijheid, nu ook vaak zonder werk of zonder bedrijf, omdat de restricties het vrije ondernemen haast onmogelijk hebben gemaakt. Miljoenen kleine ZZP'ers zijn verplicht ZZW'ers geworden en uitzicht om hun bedrijf te kunnen redden of voortzetten is er niet. De vraag is; waar gaan die mensen heen? En; wat moeten zij nu gaan doen? De algehele trend naar nog meer automatisering gaat gestaag door. Moeten het allemaal ambtenaren worden of komt er een basisinkomen zodat deze men

NOTICRACY; Government by Information

Afbeelding
  We propose to end non-functional democracies and replace them by Noticracies, which is a portmanteau of Notitia, Latin for information and Kratia, from Greek, meaning ruled by or governed by. NOTICRACY would be the only viable form of sustainable and just government. Based on information theory, physics and cybernetics we understand that sustainability and the stability of life, living systems, governments, society, the environment, social cohesion, and bio-diversity depend on information thru communication, cognition and conversation. People are looking for a new form of government because they understand and physically experience that the current forms of governments are often harmful and unjust. The way that our so-called democracies currently function can't be called mutually beneficial and just. This is because such forms of government do not comply with the laws of nature and thru ulterior motivation, suppress information that exposes their governance system as being negati