Posts

Posts uit november, 2020 weergeven

Swiss Think Tank demonstreert op wetenschappelijke wijze de ondergang van het World Economic Forum en haar Great Reset Plan.

Afbeelding
Informatie kan nooit worden gescheiden van de fysieke wereld (Khalili, Jim, 2017). Informatie is niet alleen maar een abstractie. Ondanks de enorme inspanningen, de steun van vele naties, de goedkeuring van de Verenigde Naties en de steun van het neo-liberale bedrijfsleven en industrie, kan de Great Reset niet worden bereikt. Je kunt je afvragen hoe ik dat weet en zelfs kan voorspellen? Heel gemakkelijk: het plan voldoet niet aan de wetten van de natuur of de wetten van de fysica. Om de waarde van informatie en de gelijkwaardigheid ervan met energie te begrijpen, zal ik beargumenteren dat informatie gelijk is aan energie. Ik stel voor dat informatie dezelfde universele natuurwetten gehoorzaamt en een essentieel onderdeel vormt van het weefsel van alle levende systemen. Energie is nodig voor levende systemen om te bouwen, te verplaatsen, te transporteren, te creëren, te fabriceren, te leven, te onderhouden, stabiel en levensvatbaar te zijn, maar dat kan niet zonder informatie in de vorm

Swiss Think Tank scientifically demonstrates downfall of the World Economic Forum and its Great Reset Plan.

Afbeelding
'Information can never be divorced from the physical world.(Khalili, Jim, 2017) .  Information is not just an abstraction.' Right people, despite the enormous effort, endorsements of many nations, approval by the United Nations and support of neo-liberal business and industries, the Great Reset can't be reached. You may ask how do I know that and can even predict that? Quite easily: the plan does not comply with the laws of nature nor the laws of physics. To understand the value of information and its equivalence to energy, I will argue that information is equal to energy. I propose that information obeys the same universal laws of physics and forms an essential part of the fabric of all living systems. Energy is needed for living systems to build, move, transport, create, fabricate, live, be sustained, be stable, viable, but can’t do that without information in the form of communication, conversation, cooperation, learning, adaptation and adjustment by way of cognition i.e

Cognitieve Dissonantie en andere ‘psychologische vooroordelen’ oftewel ‘biases’.

Afbeelding
  Als u luistert naar de politieke klasse, kijkt naar de mainstream media, de anti-complotdenkers, de angstige medemens die letterlijk 'bevroren' is om iets te kunnen ondernemen of de antagonist die zijn of haar eigen belevingswereld in gevaar ziet komen omdat de waarheid iets anders is dan dat ze tot nu toe waarnamen, dan weet u dat deze psychologische vooringenomendheden haast ondoorbreekbaar zijn.  Dus om u wat beter te informeren over deze menselijke eigenschappen, schrijf ik deze blog:  Cognitieve Dissonantie   Een schrijnende mentale toestand die mensen voelen als ze dingen doen die niet passen bij wat ze weten of als ze meningen hebben die niet passen bij andere meningen die ze hebben. Een belangrijke veronderstelling is dat mensen willen dat hun verwachting voldoet aan de werkelijkheid, waardoor een gevoel van evenwicht ontstaat. Een andere aanname is dat een persoon situaties of informatiebronnen die aanleiding geven tot gevoelens van onbehagen of dissonantie zal vermi

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

Afbeelding
Je kunt een boek niet beoordelen aan de kaft, dus ik heb een paar dagen de tijd genomen om dit boek van Klaus Schwab en Thierry Malleret van het World Economic Forum te lezen. Toen ik het boek begon te lezen, merkte ik dat het grootste deel van het verhaal al geschreven moest zijn voordat de Covid 19-pandemie was begonnen, ondanks de vele herhalingen in het boek dat het in juni 2020 werd geschreven. De ideeën, de historische verwijzingen en de vele observaties in het boek leken al te zijn opgesomd, onderzocht of op zijn minst geanticipeerd en beschreven alsof het een reactie was op de vreselijke gevolgen van dit dodelijke virus. Dit maakte me bewust van de mogelijke bedoeling of de motivatie voor dit boek. Hoewel het boek de aandacht vestigde op tal van wereldwijde risico's zoals klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, ecologische verwoesting, drinkwatervervuiling, enzovoort, waren die afkomstig uit de WEF Global Risks Reports die ik de afgelopen tien jaar heb bestudeerd. D

'Covid 19 The Great Reset' book review

Afbeelding
  You can’t judge a book by its title, so I took a couple of days to read this book by Klaus Schwab and Thierry Malleret of the World Economic Forum. When I started reading it, I could not help noticing that most of the story had to have been written before the Covid 19 pandemic had started, despite the numerous reminders in the book that it was written in June 2020. The ideas, the historical referencing, as well as many observations throughout it, seemed to already have been listed, researched or at least anticipated and described as if it were a reaction to the dreadful effects of this killer virus. This made me aware of the potential intent or the motivation for this book. Although the book highlighted numerous global risks such as climate change, biodiversity loss, ecological devastation, drinking water pollution and so on, they originated from the WEF Global Risks Reports which I have been researching for the last decade. These environmental and human crises had not been mitig

Learning by Training ; going online

Afbeelding
Thanks to advanced information and communication technology, people all over the world can see and talk to each other, aided by cameras and microphones, online. The Covid-19 global travel restrictions have boosted the use of online interactions such as meetings, education and training beyond expectation, raking in billions for those entrepreneurs who offer the best software. Whilst this seems a great and gratifying solution to save humanity, the planet and nature, there are some flaws in thinking that through technology we can stay educated and informed, because we have to fly less, drive less and can work from home. Sure, to stay home and train people all over the world has its advantages, but somehow it is not the same. When I see students on my computer screen, talk to them and show them a Power Point presentation, it just seems too boring. No laughs, fewer remarks, less discussion, because first of all we can’t see and feel the whole group is real because they are only virtually

The Value of Philosophy by Bertrand Russell

Afbeelding
Having now come to the end of our brief and very incomplete review of the problems of philosophy, it will be well to consider, in conclusion, what is the value of philosophy and why it ought to be studied. It is the more necessary to consider this question, in view of the fact that many men, under the influence of science or of practical affairs, are inclined to doubt whether philosophy is anything better than innocent but useless trifling, hair-splitting distinctions, and controversies on matters concerning which knowledge is impossible. This view of philosophy appears to result, partly from a wrong conception of the ends of life, partly from a wrong conception of the kind of goods which philosophy strives to achieve. Physical science, through the medium of inventions, is useful to innumerable people who are wholly ignorant of it; thus the study of physical science is to be recommended, not only, or primarily, because of the effect on the student, but rather because of the effect on m

Een nieuwe vorm van regeren en bestuur; Noticratie, regeren d.m.v. informatie

Afbeelding
  Wij stellen voor een einde te maken aan niet-functionele democratieën en deze te vervangen door Noticracieën, dat is een neologisme van Notitia, Latijn voor informatie en Kratia, uit het Grieks, wat betekent geregeerd of bestuurd door. NOTICRATIE zou de enige levensvatbare vorm van duurzaam en rechtvaardig bestuur zijn. Gebaseerd op informatietheorie, natuurkunde en cybernetica begrijpen we dat duurzaamheid en de stabiliteit van het leven, levende systemen, overheden, de maatschappij, het milieu, sociale cohesie en biodiversiteit afhankelijk zijn van informatie door middel van communicatie, cognitie en conversatie. Mensen zijn op zoek naar een nieuwe vorm van overheid omdat ze begrijpen en fysiek ervaren dat de huidige vormen van overheid vaak schadelijk en onrechtvaardig zijn. De manier waarop onze zogenaamde democratieën op dit moment functioneren, is niet wederzijds voordelig en rechtvaardig te noemen. Dit komt omdat dergelijke bestuursvormen niet voldoen aan de natuurwetten e

De menselijke methode

Afbeelding
  Mijn commentaar over de Covid 19 situatie in Nederland werd vriendelijk door de Linkedin redactie afgewezen. Dus vandaar deze poging op niet te kritisch te zijn en zeker niet te politiek over te komen. Laten we het dus hebben over vaccinaties en de macht van de farmaceutische industrie in verhouding met de mogelijkheden van onze lichamen om zichzelf te ‘helen’.   Ik las het boek van Maxwell Maltz ‘Psycho Cybernetics’   waaruit men kan opmaken dat we allen over een creatief mechanisme beschikken waarmee we door het denken en geloven positieve doelstellingen kunnen behalen. Hij was een plastisch chirurg die zag dat mensen met een verminking aan het gezicht niet alleen door een ingreep konden worden geholpen, maar dat juist de manier van denken ook aangepast moest worden om de nieuwe uitstraling ook psychisch te accepteren. Het zelfbeeld is even belangrijk als het uiterlijk en moet in balans worden gebracht. Als een persoon zich jarenlang had voorgehouden dat hij er door een fysieke han

Letter to H.R.H. King of The Netherlands

Afbeelding
  Your Majesty,   I am writing this letter to you because I want to protect and preserve the freedoms acquired and therefore the happy life of the Dutch people. The other day, there was a survey which showed that young people in the Netherlands were the happiest on earth. I am writing this letter to you because I trust you. Your recent performance with our Queen when you expressed shame about your unwise trip to Greece made me feel good. I know that Youp van’t Hek vilified you and your family for it, but as an ethicist I saw that you expressed sincere regrets. As a systems thinker, I have learned that there are two kinds of errors; one of commission and one of omission. The first is an ordinary mistake that we all make, but that is one that you can correct by repeating correctly the action that caused the mistake. But a mistake of omission is the biggest, the worst and the most dangerous mistake a human being can make, because it cannot be replicated because such a mistake is caused

Russische wetenschappers bewijzen dat iedereen een geweten heeft dat men niet kan uitschakelen.

Afbeelding
Russische wetenschappers van het Instituut voor Hersenonderzoek zijn erin geslaagd om te bewijzen dat ieder mens een geweten heeft. Russische wetenschappers ontdekten dat de menselijke hersenen protesteren als mensen leugens vertellen. Ze kwamen er ook achter dat het geweten op een computerscherm kon worden geobserveerd. Het onderzoek toonde aan dat er geen gewetenloze mensen waren. Ieder mens heeft een geweten. Wetenschappers slaagden er zelfs in om de geboorte van het geweten te zien. Het meest interessante feit is dat de wetenschappers bij het bestuderen van leugens het geweten tegenkwamen. Maxim Kireev, een junior wetenschappelijk medewerker van het Instituut voor Hersenonderzoek: "De test is als volgt: je ziet op de monitor op en neer pijlen. En het is je taak zijn om een eenvoudig computerspel te spelen. Het enige wat je zult moeten doen is liegen. Als je een pijl omhoog ziet op het scherm zul je moeten zeggen dat je een pijl omlaag ziet en vice versa." "We kunnen