Een nieuwe vorm van regeren en bestuur; Noticratie, regeren d.m.v. informatie

 


Wij stellen voor een einde te maken aan niet-functionele democratieën en deze te vervangen door Noticracieën, dat is een neologisme van Notitia, Latijn voor informatie en Kratia, uit het Grieks, wat betekent geregeerd of bestuurd door. NOTICRATIE zou de enige levensvatbare vorm van duurzaam en rechtvaardig bestuur zijn.

Gebaseerd op informatietheorie, natuurkunde en cybernetica begrijpen we dat duurzaamheid en de stabiliteit van het leven, levende systemen, overheden, de maatschappij, het milieu, sociale cohesie en biodiversiteit afhankelijk zijn van informatie door middel van communicatie, cognitie en conversatie. Mensen zijn op zoek naar een nieuwe vorm van overheid omdat ze begrijpen en fysiek ervaren dat de huidige vormen van overheid vaak schadelijk en onrechtvaardig zijn. De manier waarop onze zogenaamde democratieën op dit moment functioneren, is niet wederzijds voordelig en rechtvaardig te noemen.

Dit komt omdat dergelijke bestuursvormen niet voldoen aan de natuurwetten en door bijbedoelingen de informatie onderdrukken die hun bestuurssysteem blootlegt als negatief onderling afhankelijk, wat betekent dat het ten koste gaat van velen, waaronder de maatschappij, het milieu, de sociale cohesie, de gezondheid en het geluk voor iedereen. Daarom kan onze denktank ‘Sustenance4all’ na tien jaar onderzoek wetenschappelijk aantonen dat 'bestuur, of regeren door informatie' de best mogelijke manier is om het leven op aarde voor de lange termijn in stand te houden. Omdat er voldoende informatie is in de vorm van wetenschap, kennis, bewustzijn, ervaring om de vernietiging van het milieu, de maatschappelijke cohesie en de natuurlijke hulpbronnen een halt toe te roepen, kunnen we morgen beginnen met het gebruik van die informatie voor het welzijn van alle levende systemen. Maar we hebben te maken met sterke en krachtige oppositie. Een interessant voorbeeld is Wit-Rusland, waar de verandering in de richting van een meer rechtvaardige sociale cohesie fysiek wordt onderdrukt door politiegeweld, waardoor een burgeroorlog dreigt. In Nederland wordt overwogen om een spoedwet in te voeren om politici permanente bevoegdheden te geven om draconische Corona-wetten op te leggen, terwijl de stemmen van de rede met wetenschappelijke argumenten (ook informatie) worden onderdrukt. Dat is heel gevaarlijk, want als in een democratie de stem van het volk wordt genegeerd, wat betekent democratie dan nog? Juist, het betekent niets. De democratie is dood, want het is het geld dat regeert. Het kapitalisme is dood, maar ook het socialisme is dood, omdat deze vormen van bestuur volgens de systeemwetenschap ' gesloten dus dode' systemen zijn die weigeren te leren en zich daarom niet kunnen aanpassen dmv van nieuwe, corrigerende feedback informatie. Daarom kunnen we ze vandaag beter vervangen door Noticracieën over de hele wereld, voordat het te laat is.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!