Posts

A Theory of Everything ; Elegant Information

Afbeelding
  Ever since the beginning of our so-called civilisation, man has been fighting against nature, his mind, his consciousness and thus against himself. In fact, man destroys himself because he cannot or will not understand how reality (nature) will keep him alive. I have already written a lot about this 'error of perception'. Man thinks he is above nature or outside it, but does not see that he is a part of it. So he goes on destroying that nature and thus himself. The goals he sets for himself, such as an ideology or religion, are unnatural because they are based on a selection of information and therefore will not acknowledge or use all the information. This is the first mistake man makes. By suppressing or denying information, he denies nature, for information cannot be physically separated from reality, say from the living world. Thus, in line with Brian Greene's book 'An Elegant Universe', there is universal and physically elegant information available to inform

Een Theorie van Alles - Elegante Informatie

Afbeelding
  Universele, Natuurkundige Wet voor Wanorde, Onbalans (Entropie): Onbeheersbaar Al sinds het begin van onze zogenaamde beschaving vecht de mens tegen de natuur, zijn denken, zijn bewustzijn en dus zichzelf. In feite, de mens vernietigt zichzelf omdat hij niet kan of wil begrijpen hoe de werkelijkheid (de natuur) hem in leven zal houden. Ik heb reeds veel geschreven over deze  ‘waarnemingsfout’. De mens denkt dat hij boven de natuur staat of erbuiten, maar ziet niet dat hij er een deel van is. Dus gaat hij maar door met het vernietigen van die natuur en dus zichzelf. De doelstellingen die hij zichzelf zet zoals een ideologie of religie zijn tegennatuurlijk omdat ze gebaseerd zijn op een selectie van informatie en dus niet alle informatie zal toelaten of gebruiken. Dit is de eerste fout die de mens maakt. Door informatie te onderdrukken of te ontkennen, verloochent hij de natuur, want informatie kan fysisch niet worden gescheiden van de werkelijkheid, zeg maar van de leefwereld. In li

Onzekerheid, ik kan er niets anders van maken

Afbeelding
  Dit is misschien mijn donkerste blog ooit. Als ik om me heen kijk en de vernietiging van het levensgeluk en de maatschappelijke cohesie observeer, kan ik niet anders concluderen dat ons de menselijkheid worden afgenomen. Een stel zelfverklaarde technocratische wereldverbeteraars en mensenredders verstoren samenlevingen overal door drastische, onmenselijke regelgeving. Hun beperkte waarnemingsvermogen is veranderd in zelf-suggestie waardoor ze denken dat wat ze doen goed is voor de mensheid. In eerdere blogs schreef ik reeds over biases en complexiteit en opperde dat die niet te regelen is door lineaire maatregelen, maar wel enigszins bestuurd kan worden door informatie in ‘real time’. Ik maakte diverse videolezingen en zette die op Youtube over het feit dat informatieonderdrukking of tekort betekent dat er entropie (wanorde) of instabiliteit ontstaat. Ik denk wel dat u kunt bevestigen dat er een gigantische onzekerheid is gefabriceerd die bewust is gebaseerd op een informatietekort.

Wat is de prijs van de natuur?

Afbeelding
  Ik sprak vorig jaar met Kees Klomp, professor duurzaamheid te Rotterdam en de oprichter van het Thrive Instituut over duurzaamheid en welzijn. Vandaag las ik een Linkedin post van hem waar ik op reageerde; “ Er is de afgelopen tijd een ontwikkeling gaande waarbij de waarde van natuur - letterlijk - wordt berekend. De waarde wordt concreet gemaakt door er een prijskaartje aan te hangen. We kunnen dit enerzijds als een goede ontwikkeling interpreteren. Het (h)erkennen van een prijskaartje voor natuur is immers een stap voorwaarts als je het vergelijkt met de lange periode waarin we de natuur als een gratis hulpbron zagen en gebruikten; de natuur was er alleen om ons mensen - economisch - te dienen. Maar we kunnen het anderzijds ook zien als een dieptepunt van de economische hegemonie die bij het bestaande welvaartssysteem hoort; blijkbaar is prijs/geld echt de enige manier geworden waarmee we dingen kunnen waarderen. De natuur is natuurlijk helemaal niet te duiden in een prijs; in

Information Deficit ≙ Entropy; Apartheid is back.

Afbeelding
  I posted a video on Youtube https://www.youtube.com/watch?v=kZU5im45yxU this morning explaining a quote from physicist Josef Gassner "information deficit ≙ entropy".  It means that a shortage of information by definition equals disorder in living systems. It confirms my own research and my symbolic equations for order and disorder.  The potential applications are limitless. We can use it to bring all man-made systems, such as organisations, governments, industries and society, back in line with the natural laws of physics. Important is the P for perception. Incorrect perception is what keeps us in entropy, but I have made it easy for you. All we have to do is use all the information and stop ignoring it. It is this lack of information that causes apartheid (a form of entropy and disorder), but also all the other threats to human and non-human life, social cohesion and the environment. Dehumanisation can be stopped by information. This is actually quite logical and, if we li

informatietekort ≙ entropie, dus de Apartheid is weer terug.

Afbeelding
Ik postte vanmorgen een video op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9jtipAW8rHs&t=5s waarin ik het citaat uit van de natuurkundige Josef Gassner "informatietekort ≙ entropie" uitleg. Het betekent dat een tekort aan informatie per definitie gelijk is aan wanorde in levende systemen. Hij bevestigt mijn eigen onderzoek en mijn symbolische vergelijkingen voor orde en wanorde.  De potentiële toepassingen zijn onbegrensd. Hiermee kunnen we alle door de mens gemaakte systemen, zoals organisaties, regeringen, industrieën en de samenleving, weer in overeenstemming brengen met de natuurwetten van de fysica. Belangrijk is de P voor perceptie. Door een onjuiste perceptie belanden we voortdurend in entropie, maar ik heb het nu gemakkelijk gemaakt voor u. Het enige wat we moeten doen is alle informatie gebruiken en stoppen met het negeren ervan. Het is dit tekort aan informatie dat Apartheid (een vorm van entropie en wanorde) veroorzaakt, maar ook alle andere bedreigingen voor men

Aanval op de waarheid

Afbeelding
Er is een nieuw boek verschenen van Peter Oborne, een Engelse journalist dat 'The Assault on Truth' heet. Ik heb het nog niet gelezen, maar ik hoef maar om me heen te kijken, de media te volgen, de kranten te lezen of TV te kijken om te begrijpen waar dit boek over zal gaan. De waarheid wordt met alle macht ontkend, onderdrukt en zelfs bestraft. Dit riekt naar opzet. U vraagt zich dan wellicht af; maar wie is er zo slecht en zo in en in gemeen dat hij of zij de werkelijkheid ervoor onderdrukt? Bestaat er dan een heimelijk plan, een agenda die het daglicht niet kan verdragen? Of is er een doel waarvan men weet dat als dat in de openheid zou komen, het meteen verhinderd zal gaan worden omdat pas dan de mensen het snappen? Zoals ik al vaak op deze blog heb uitgelegd is het natuurkundig onmogelijk om informatie (de waarheid) te scheiden (te liegen) van de fysieke werkelijkheid (onze realiteit) zonder het veroorzaken en versnellen van 'entropie' oftewel 'wanorde' ver