Posts

Why mRNA therapy won't work...

Afbeelding
Awareness and understanding of the natural criteria of and for functionality of man-made systems is vital for all life on earth. Claude Shannon [1] (1948) provides a mathematical definition of information and describes precisely how much information can be communicated between different elements of a living system and the limits of communication transfer rates in any system, whether man made or biological. Fact is that this quantification method demonstrates that information indeed is a physical substance. In biological living systems communication for gene expression is not regulated, but again ‘steered’ by DNA to produce the exact, correct proteins all the way from our genes to the functionality of large entities such as whole countries. The working of DNA and Shannon’s theorem can be deemed equivalent regarding the transmission of information. DNA is understood as the source of the message and or transmission and proteins are the receivers. The message in the form of informatio

Waarom mRNA niet kan en zal werken....

Afbeelding
Bewustwording en begrip van de natuurlijke criteria van en voor de functionaliteit van door de mens gemaakte systemen is van vitaal belang voor al het leven op aarde. Claude Shannon (1948) geeft een wiskundige definitie van informatie en beschrijft precies hoeveel informatie kan worden gecommuniceerd tussen verschillende elementen van een levend systeem en wat de grenzen zijn van de overdrachtssnelheid van communicatie in elk systeem, of het nu door de mens gemaakt is of biologisch. Feit is dat deze kwantificeringsmethode aantoont dat informatie inderdaad een fysieke substantie is. In biologische levende systemen wordt de communicatie voor genexpressie niet gereguleerd, maar "gestuurd" door ons DNA in de vorm van informatie om precies de juiste eiwitten te produceren, helemaal van onze genen tot de functionaliteit van grote entiteiten zoals hele landen. De werking van DNA en de theorie van Shannon kunnen als gelijkwaardig worden beschouwd wat betreft de overdracht van informa

PhD research on the criteria of and for non harmful functionality of man-made creations

Afbeelding
   Abstract   This research focusses on the development and application of a measurement system for the functionality of anthropogenic creations. Man-Made formations often are negative interdependent (they benefit some, but at the cost of others – i.e. externalities). This study observes society thru the lens of information. Information doesn’t seem yet being understood as a physical substance which warrants functionality of universal and natural systems. Nature can no longer be seen as matter and energy, but must be interpreted as matter, energy and information (Campbell Jeremy, 1982) [1] . Rolf Landauer stated that information is physical (Landauer, Rolf, 1991 [2] ) and related it to entropy which leads to disorder in systems, describing the measure of entropy in a number of bits which are binary units of information, and confirmed that entropy  is  information.   Preamble The ability to communicate i.e. exchange and use information as the energy required to remain autopoietic applie

PhD Onderzoek naar de voorwaarden van niet schadelijke functionaliteit van menselijke creaties

Afbeelding
  Abstract   Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling en toepassing van een meetsysteem voor de functionaliteit van antropogene creaties. Door de mensen gemaakte systemen zijn vaak negatief, onderling afhankelijk (ze komen sommigen ten goede, maar ten koste van anderen - m.a.w. externaliteiten). Deze studie bekijkt de maatschappij door de lens van informatie. Informatie lijkt nog niet begrepen te worden als een fysieke substantie die de functionaliteit van universele en natuurlijke systemen garandeert. De natuur kan niet langer worden gezien als materie en energie, maar moet worden ge├»nterpreteerd als materie, energie en informatie (Campbell Jeremy, 1982) [1] . Rolf Landauer stelde dat informatie fysisch is (Landauer, Rolf, 1991) [2] en bracht het in verband met entropie die leidt tot wanorde in systemen, waarbij hij de maat van entropie beschreef in een aantal bits die binaire eenheden van informatie zijn, en bevestigde dat entropie informatie is.   Introductie Het ver

Longtermism - Langetermijnisme; Levensgevaarlijke Ideologie

Afbeelding
Vertaald uit het Engels dmv Deepl; Geschreven door Emile Torres in Aeon. Er lijkt het besef te groeien dat de mensheid de "eindtijd" nadert. Vreselijke voorspellingen van rampen vullen het nieuws. Sociale media video's van helse bosbranden, verwoestende overstromingen en ziekenhuizen die overlopen met COVID-19 pati├źnten domineren onze tijdlijnen. Activisten van de Extinction Rebellion sluiten steden af in een wanhopige poging om de wereld te redden. Uit een onderzoek bleek zelfs dat meer dan de helft van de ondervraagden over de toekomst van de mensheid "het risico dat onze manier van leven binnen de komende 100 jaar zal eindigen op 50% of meer inschatte. Apocalyptiek', of het geloof dat het einde nabij is, is natuurlijk niets nieuws: mensen waarschuwen al duizenden jaren dat het einde nabij is, en veel geleerden van het Nieuwe Testament geloven zelfs dat Jezus zelf het einde van de wereld nog tijdens zijn leven verwachtte. Maar de huidige situatie is fundamentee