Posts

Desinformatie kán en zál nooit werken

Afbeelding
  Als we zien hoe desinformatie wordt misbruikt om de werkelijkheid te manipuleren en het vertrouwen van de samenleving te verstoren, is het zeer waarschijnlijk en fysiek mogelijk dat een dergelijke actie potentieel schadelijk wordt. We kunnen deze wetenschappelijke benadering gebruiken om niet-schadelijke functionele levende systemen te ontwerpen of huidige schadelijke door de mens gemaakte levende systemen opnieuw te ontwerpen. Door de universele criteria voor onschadelijke, antropogene, teleologische, evolutionaire (in lijn met het leven) functionaliteit te bepalen, zal het aantoonbaar worden dat ideologische doelen die afhankelijk zijn van desinformatie nooit bereikt kunnen worden. Het gebrek aan informatie dat gelijk staat aan een gebrek aan energie resulteert in een onvermogen om te presteren, te functioneren en onzekerheid. Informatietekort zoals nepnieuws, verkeerde informatie, desinformatie, onderdrukking van informatie door censuur, overvloed aan informatie; ze kunnen allemaa

Liegen om competitief voordeel te behalen

Afbeelding
Je hoeft het maar één keer te doen om vervolgens nooit meer geloofd te worden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de activiteit, d.w.z. het ‘doen’ van liegen, volgens natuurkundige wetten, de energie verbruikt die nodig was om het door te liegen beoogde doel te behalen. Iedereen snapt dat liegen energie kost; je moet het bewust doen, het kost moeite en het herinneren van een leugen kost meer energie dan je een waarheid te herinneren. Niet liegen, de waarheid zeggen, kost minder moeite, dus minder energie wordt verspild. Om dit verhaal niet te technisch te maken, heeft liegen met informatie te maken. Informatievermindering of informatieverandering betekent dat optimale informatie om iets te kunnen doen niet beschikbaar kan zijn. Informatie wordt natuurkundig gelijkwaardig gezien aan energie. U kunt nu meteen begrijpen dat als ik informatie onderdruk door te liegen, ik tevens energie onderdruk. In de natuurkunde noemt men dat energie-dissipatie, wat betekent: verplaatsing; het ni

De voorwaarden voor een functionele samenleving zijn niet meer aanwezig

Afbeelding
We leven in een samenleving die zich in een doodsspiraal bevindt (Schippers et al, 2023), grotendeels als gevolg van valse perceptie (¬p)( Capra, Fritjof 1991). Mensen denken dat ze controle hebben over complexiteit, of complexe systemen zoals de samenleving, het weer, het klimaat, geopolitiek, handel of het bedrijfsleven.  'Samenleving of maatschappij' is gelijkwaardig aan ‘Symbiose’, het samenleven van verschillende soorten met als doel te evolueren' (Margulis, Lynn, 1998). Mensen lijken niet te begrijpen hoe de natuur en de werkelijkheid functioneren. Ze hebben op school geleerd dat de natuur competitief is en dat overleven van de sterkste de doelstelling is, maar dat is een achterhaalde, Cartesiaanse en destructieve perceptie. Een valse perceptie (¬p) draagt een wereldbeeld van negatieve sociale onderlinge afhankelijkheid met zich mee (Johnson, Johnson, 2007) waarin mensen geloven dat persoonlijk concurrentievoordeel alleen bereikt kan worden als anderen dat niet kunnen

The conditions for a functional society are no longer there

Afbeelding
The information paradox We are living in a society which finds itself in a death spiral (Schippers et al, 2023) largely due to false perception (¬p)(Capra, Fritjof 1991). People believe they can control complexity, or complex systems such as society, the weather, climate, geopolitics, trade or business. The best definition for society I find is the one in Dutch, ‘samenleving’ which means ‘living together’,  equivalent to Symbiosis, living together of different species with the purpose to evolve’(Margulis, Lynn1998 People do not seem to understand how nature and reality function. They have been taught in school that nature is competitive, and that survival of the fittest is key, but that is an outdated, Cartesian and destructive perception. A false perception (¬p) carries a worldview of negative social interdependence (Johnson, Johnson, 2007) in which people believe that personal competitive advantage can only be achieved if others can’t and that lying or cheating therefore is naturally

A Crisis of Perception - Which Energy to choose ?

Afbeelding
A recent book by Peter Oborne titled The Assault on Truth (2021) describes the cognitive failures of Boris Johnson and Donald Trump, who believe that lying gets them ahead: “Johnson was 23 when he was first sacked for lying”. This book features a listing of events, talks, political turmoil and societal effects caused by information deficit, which demonstrates that Fritjof Capra’s observation of a crisis of perception is correct. This insight is therefore of crucial importance as it offers an unusual view on the certainty by information and the uncertainty by disinformation which can be achieved by man if he or she is open to learn.   The Performance Probability Pattern of disinformation (lying, deceit) is negative because the performance of any system that seeks less information rather than ‘optimal’ can’t function fully. Entropy (disorder) can also be observed as the information we don’t like to have. This is called negative interdependence, which means that a goal can only be ac

Ideologieën zijn schadelijk omdat ze energie missen

Afbeelding
Elke ideologie is potentieel schadelijk voor leven en bestaan, omdat het nooit genoeg energie = informatie, zal hebben om gebruikt te worden, dus alleen zou gedijen in onzekerheid (entropie) door middel van pressie. Ideologieën zijn noodzakelijkerwijs nooit haalbaar omdat de wetten van de fysica ze verbieden. De 1e wet van de thermodynamica; energie kan niet worden gecreëerd of vernietigd, energie blijft behouden, houdt in dat heimelijke doelen de energie verbruiken die nodig is om doelen te bereiken en in stand te houden die niet over voldoende informatie beschikken. Zulke acties kunnen geen energie creëren die dan uit andere energiebronnen gehaald moet worden.  De energie die verloren gaat door het afdwingen van ideologische doelen moet worden gecompenseerd door de energie die verloren gaat uit andere bronnen, zoals schade die wordt veroorzaakt door nevenschade. Externaliteiten zijn een vorm van verspilde of verloren energie en kunnen worden gekwantificeerd in monetaire of emotionele

Davos Week 2024 - Central Planning by the WEF

Afbeelding
  The World Economic Forum – Davos Week 2024 I don’t like to be a Cassandra, but analyse the information allowed by the WEF through official news channels and compare it to the information offered by Alternative Media. This week Ursula von der Leyen spoke to the world about the greatest threat to the world at this moment which is disinformation and misinformation. This is, according to the WEF Global Risks Report 2024, the issue of concern for governments to control the information.   A   while ago I wrote on this page about the EDMO, a Brussels based information check point with the power to decide what is fake news in order for it to be censored. An important observation and warning for our industries is relevant. Due to an amalgamation between big business, government, media and the WEF, a self appointed elite is formed who thinks they can control and regulate the planet, its people, the weather and the money supply. What is disturbing is that they predict a new pandemic, in c