De Zinloosheid van Menselijke Beheersing van de Natuur dmv Scientisme

 Macron in Frankrijk, Johnson in GB en Hugo de Jonge in Nederland, maar ook Klaus Schwab en onze Koning zijn hele domme mensen, omdat zij denken dat de natuur, een virus en de bevolking te reguleren, te controleren en dus beheersbaar zijn. Dat is een foute perceptie en dus een aanname die niet echt doordacht is. Hun opdrachtgevers zoals de financiële wereld en NGO’s denken dat technocratische technologie en IT in de vorm van Artificial Intelligence (AI) een beheersbare wereld of realiteit zullen opleveren. Maar al deze lieden rekenen buiten de waard om.  6000 jaar beschaving door ideologieën hebben geen maakbare samenleving opgeleverd, maar de mensheid tot op het bot verdeeld. Dus wat doen ze? Ze proberen hetzelfde recept, een ideale ideologie, namelijk een technocratische heilstaat ten koste van het menselijk en niet menselijk leven en de noodzakelijke sociale cohesie te forceren door het censureren van informatie. Daarbovenop komen dan de bedreigingen, de boetes en zelfs het geweld om alle mensen bijeen te drijven en zo’n heilstaat er letterlijk in te slaan. Maar, de werkelijkheid oftewel de natuurlijke realiteit werkt niet zo omdat ie te complex en non lineair is. Complexiteit Theorie stelt dat levende systemen, dus onze samenleving, mensen, bedrijven, enz., afhankelijk zijn  van de onderling afhankelijke relaties met alles. Deze complexiteit, door dynamische en steeds veranderende informatie, dus invloed in de vorm van ‘feedback loops’ kan NIET en dus NOOIT worden beheerst door causale actie (oorzaak en gevolg – vaccinatiepaspoorten, social krediet systeem, uitsluiting, Apartheid), maar alleen door de correctie met en door alle relevante informatie in ‘real time’.

Dit betekent dat de huidige aanpak om het Corona Virus te beheersen d.m.v. vaccins, lockdowns of de verscheuring van de maatschappelijke cohesie omdat gevaccineerde mensen meer mogen dan ongevaccineerde, onmogelijk is omdat de complexiteit van de natuur dat niet toe zal laten. Je kunt niet kiezen welke informatie er wel of niet wordt geaccepteerd, want een heimelijk doel, b.v. om die technocratische heilstaat mogelijk te maken zal worden verhinderd door die complexiteit. Een voorbeeld van deze complexiteit is: Een nadenkende bevolking, wetgeving, rechten van de mens, bezorgde ouders, politieke oppositie, enz. Het is een utopie te verwachten dat alle volkeren, alle culturen en mensen zich zullen conformeren aan een schadelijke, onrealistische technocratie, dus waarom zal je er al aan beginnen? Ik kan deze kortzichtigheid nauwelijks bevatten, maar een grote groep volgers zijn bang en het is altijd de angst die wordt misbruikt.

De natuur en dus de wetten van de natuurkunde die we hebben ontdekt zijn onontkoombaar. Wat we wel zien omdat onze leiders dit toch doordrukken, is wanorde (entropie). Hier schreef ik al vaak over, omdat de natuurlijke balans, waaronder menselijk geluk en welzijn valt, alleen haalbaar is als er geen tekort aan informatie is. De natuurkunde zegt het zo: ‘informatietekortentropie’.

Dus wat betekent dit voor alle artsen, de pharmalobby, politici, profiteurs en mensen die nu gevaccineerd zijn? Dit betekent dat niemand veilig is. Niemand kan zeggen dat ze zullen overleven omdat ze zich aan de regels houden en dat een prikje ze van hun zorgen afhelpt. Dit is een illusie omdat zij als levende systemen tevens complexe systemen zijn. De relatie met alles, niet alleen de lichamelijke, maar zeker ook de geestelijke relatie met de omgeving, natuur en al  het andere leven moet altijd worden meegewogen. Technocraten doen dit niet. Zij denken, dat is dus die waarnemingsfout, dat technologie hen de ultieme macht kan geven waarvan zij altijd gedroomd hebben. Ze maken een grote vergissing door i.p.v. science, ‘SCIENTISME’ te zien als een middel om een non lineaire, complexe realiteit met lineaire, empirische wetenschappen te controleren. Scientisme is volgens Wikipedia: ‘een diepe, onjuiste kennistheorie die geen recht doet aan hoe wetenschap daadwerkelijk werkt.’ Dit geldt ook voor de arrogantie van de zittende macht om door regulering klimaatdoelstellingen te forceren. Ook dat zal nooit lukken zolang er belangen worden beschermd ten koste van de menselijkheid.

Dit is onmogelijk en bijzonder schadelijk zoals de geschiedenis bewijst omdat men uiteindelijk op agressie over zal gaan om hun gelijk met gewelddadigheid te behalen. Alle op ideologische idealen gebouwde samenlevingen zijn ingestort na veel bloed en tranen. Ook deze technocratie zal imploderen, echter pas na veel leed, omdat, zoals ik wetenschappelijk kan aantonen, de mens geen macht heeft om de natuur naar zijn hand te zetten. Deze illusie, gedreven door hebzucht, is dodelijk, ook voor hen die denken dat ze dat kunnen. Zoals Carl Gustav Jung zei: ‘De  wereld hangt aan een zijden draad en dat is de Psyche van de mens.’

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!