Misdaad van de 21ste eeuw; De TestmaatschappijDe laatste vijf of zes eeuwen geschiedenis van de mens laten steeds herhalingen zien; genocides, oorlogen, allen misdaden tegen de menselijkheid. Het begon met middeleeuwse, brute folterwerktuigen, guillotines, heksen-en ketterverbrandingen door de Heilige Inquisitie en evolueerde naar oorlogen met napalm, agent orange, depleted uranium kogels en massavernietigingskampen, allemaal aan de ziekelijke brein van mensen ontstaan om zoveel mogelijk pijn te doen aan de medemens. De laatste 80 jaar zijn er atoom en biologische wapens ontworpen die de hele mensheid zouden kunnen vernietigen, maar wat er nu aan het gebeuren heeft geen weerga. Massale vaccinaties van miljarden mensen die door angst, politieke macht, maar juist financiële motivatie in levensgevaar zijn gebracht. Het is alsof de slachting van de Hutu bevolking door de Tutsi bevolking in Rwanda ons niets heeft geleerd en alsof Hitler en Pol Pot nooit hebben geleefd. Ik zocht de tekst van een lied van de beroemde band ‘Supertramp’ op met de titel ‘Crime of the Century’ en kon niets anders dan deze blog ook zo te betitelen. We moeten er rekening mee houden dat wat er nu geschied de Misdaad van de 21ste eeuw zal worden genoemd. Nee, het is niet alleen het genetisch manipuleren van een Corona Virus zodat het dodelijker wordt voor de mens alleen, het is de motivatie erachter. Wat drijft één of meerdere mensen, het leven van andere mensen zo in gevaar te brengen? Is dat domheid, kortzichtigheid of gewoon onuitsprekelijke slechtheid? Bestaat er een ideologische verklaring om de gehele wereldbevolking in gevaar te brengen, miljoenen mensen te doden om er dan aan te kunnen gaan verdienen? Klaarblijkelijk wel. Reeds 1 miljard mensen hebben zich laten inspuiten met een vloeistof waarvan de werking, noch de korte en lange termijn effecten bekend zijn. Er is normaliter tien jaar voor nodig om überhaupt een vaccin of medicatie te kunnen ontwikkelen en goedgekeurd te krijgen. Nu is dat in minder dan 1 jaar gebeurd en stapelen zich de medische en maatschappelijke neveneffecten op. En ondanks steeds meer wetenschappelijk inzicht en bewijs, blijven corrupte, maar ik denk, domme politici roepen om nog meer vaccinaties en anders nog meer lockdowns, persoonlijke uitsluiting, apartheid met als gevolg een maatschappelijke implosie. Er is nu een test app die je moet gebruiken om ergens toegang te kunnen krijgen, te mogen reizen of te mogen werken Het gaat, zoals ik al in vele eerdere blogs schreef, over het al dan niet willen of mogen gebruiken van informatie. Er zijn vele voorstanders van vaccinatie, maar ik betwijfel of hun motivatie om dan toch maar geprikt te worden hout snijdt. Want zeggen velen niet dat ze het doen om hun vrijheid weer terug te krijgen of om weer op vakantie te kunnen gaan? Dit lijkt mij een niet weloverwogen besluit, omdat die niet gebaseerd is op het maximale aanbod aan informatie. Het lijkt me meer gebaseerd op de zogenaamde ‘confirmatie bias’, wat betekent dat alleen die informatie gezocht en geaccepteerd wordt die een vooringenomenheid bevestigt terwijl alle informatie die dat tegenspreekt genegeerd wordt. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar vervaarlijk. En daarom spreek ik uit dat dit de Misdaad van de eenentwintigste eeuw is, want het zicht op het einde is nog niet in zicht nu zich chemische bedrijven en de farma-lobby in de handen wrijft omdat ze uitzicht hebben op een zichzelf continuerend lucratief zakenmodel, maar er uiteindelijk ten koste van de menselijkheid zal moeten worden afgerekend. Echter, ze komen ermee weg omdat de politieke klasse de farmaceutische industrieën die de vaccins produceren een ‘verlaat de gevangeniskaart’ heeft gegeven. Ze zijn onschendbaar gemaakt en dat natuurlijk noopt tot nadenken en achterdocht. Ik voorspel dan ook een rebellie, burgeroorlogen en veel leed. Ik had gewild deze blog voor reizigers wat vrolijker te maken, maar we moeten deze realiteit onder ogen zien omdat het onbezonnenheidsgevoel wellicht nooit meer terug komt. De reisbeperkingen om vrienden en familie te bezoeken of zaken te doen staan ons geluk, onze verdienmogelijkheden en daardoor juist onze gezondheid in de weg.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!