Korte Recensie van 'The Syntellect Hypothesis' door Alex M. Vikoulov

 


Alles is informatie. Informatie is gelijk aan werkelijkheid. Wij zijn verplicht een Syntellect te ontwikkelen, d.w.z. een super-evolutionaire ervaringsintelligentie, door een groeiend besef van de onderlinge verbondenheid en afhankelijkheid van een gedeeld bewustzijn waarvan wij ons nog niet allemaal bewust waren. Misschien is dit wat Alex M. Vikoulov ons vertelt? Ik hou van zijn visionaire ideeën over het verleden, het heden en de toekomst van de mensheid in een bewust universum. Het is logisch dat de werkelijkheid wordt geschapen door de subjectieve waarneming van de mens en dat onze subjectieve en objectieve werkelijkheid in feite nog niet bestaat voordat wij haar waarnemen. De werkelijkheid is daarom gebaseerd op een gedeeld, universeel bewustzijn dat niet kan worden vastgehouden door waarneming alleen en dat komt in de vorm van qubits die intrinsieke onderdelen zijn van elementaire deeltjes. Ons functioneren van de hersenen wordt geleverd door een collectieve, onuitputtelijke bron van informatie en zijn onlosmakelijke deeltjes van het universele bewustzijn. Informatie geeft energie en materie hun functionaliteiten. Informatie is daarom fundamenteel voor onze waargenomen en ervaren werkelijkheid. Ik vond dit boek erg goed, hoewel de auteur soms op een wat repetitieve manier zijn hartstochtelijke verbondenheid toont, maar naar mijn mening alleen om het belang van zijn visie over de toekomst, de geschiedenis en de rit van het leven voor alle levende systemen te benadrukken. Mijn eigen onderzoek naar informatietheorie gaf mij, met de hulp van ook in dit boek genoemde natuurkundigen en cybernetici, het inzicht dat informatie niet los kan worden gezien van onze werkelijke wereld. Een tekort aan informatie betekent dat een levend systeem destabiliseert tot entropie of wanorde en dat herstel van de stabiliteit kan worden bereikt door informatie toe te voegen, zodat informatie een vorm van energie is die werkt en dus kan worden gemeten. Dit wordt bevestigd door de cybernetica die ons leert dat een doel alleen kan worden bereikt door alle informatie te gebruiken in de vorm van terugkoppeling, zodat het systeem kan blijven leren door voortdurend informatie toe te voegen over zijn reis naar dat doel. Dit is een ongelooflijk krachtig instrument of methode om alle leven, alle organisaties, alle antropogene creaties te stabiliseren. Als zij entropie veroorzaken, hoeven wij alleen maar die informatie te zoeken en te leveren die deze wanorde tegenhoudt. Ik beweer dat de gemotiveerde onderdrukking van informatie door hen die menen van die verstoring te kunnen profiteren, alle crises op aarde veroorzaakt en geluk in de weg staat.

Daarom heb ik zo genoten van dit boek, omdat Alex en mijn eigen geest met elkaar verbonden zijn voorbij de lichamelijkheid en dus toegang hebben tot dezelfde bronnen via dit universele bewustzijn. We hebben allebei deze eeuwige bron van wijsheid aangeboord die er was, is en altijd voor ons zal zijn om te onderzoeken. Het boek is een diepgaande reis door de tijd en de epistemologie van de werkelijkheid en biedt ons een elegante oplossing om alle maatschappelijke problemen op te lossen door het gebruik van informatie. Als we een duurzaam levensonderhoud willen creëren voor elk levend systeem, d.w.z. flora en fauna, hoeven we alleen maar negatieve, corrigerende feedback te gebruiken in de juiste balans met positieve feedback. Misschien bereiken we een Syntellect-maatschappij door het menselijk bewustzijn te vermengen met kunstmatige intelligentie, geholpen door een onderling verbonden en onderling afhankelijke Noosphere, in de richting van een Theogenesis van de mens, een wedergeboorte van de innerlijke God in de mens, wat de Gnostici overigens al duizenden jaren geleden voorspelden, omdat zij wisten dat het altijd om 'Gnosis' gaat, vertaald in 'Kennis'. Jezelf kennen is God kennen. Het boek betekent het einde van materialisme, reductionisme, fysicalisme, empirisme en neemt je mee op een tocht door en naar eindeloze antropogene mogelijkheden van creativiteit en evolutie. Voorwaar een juweeltje. Voor deze korte recensie kon ik slechts één regel uit het boek kiezen uit de vele belangrijke regels over het begrijpen van hoe bewustzijn en ons brein werken: 'Neurale netwerken. Quantum computatie in ons brein valt buiten de klassieke natuurkunde. Het valt onder het rijk der kwantum mechanica en informatie theorie. Ons brein is geen op zichzelf staand informatie-verwerkend orgaan; het functioneert als een centrale eenheid van ons integrale zenuwstelsel met terugkerende terugkoppeling met het gehele organisme en de kosmos in het algemeen.' Dank je wel Alex!!!

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!