Liegende Politici

 


Nu we gezien en gehoord hebben dat ons politieke leiderschap het niet zo nauw neemt met de waarheid en probeert de werkelijkheid te ontlopen, moeten we rekening houden, niet alleen met de huidige gevolgen, maar ook met de nog komende lange termijn effecten. Zoals ik in mijn video’s on Youtube wetenschappelijk probeer uit te leggen is dat het universum oftewel de natuur, scheiding van informatie niet toelaat zonder ‘wanorde’ of zoals dat in de natuurkunde heet ‘entropie’ te veroorzaken. De natuurwet waar het hierom gaat is deze: ‘informatietekort betekent wanorde in levende systemen’, dus ook in Nederland wat een levend systeem (samenleving) is. De wereldproblematiek wordt op dezelfde manier veroorzaakt; er wordt wat afgelogen, bedrogen, bedonderd en genegeerd. Er zitten vele mensen opgesloten die wel alle informatie wilden uitspreken, denk aan Julian Assange. Zijn informatie stoort diegenen die denken dat ze zonder die informatie hun doelstellingen kunnen bereiken. Dat zou wel zo kunnen zijn, maar als ze die doelen hebben bereikt, wat is dan nog hun waarde als ze verkregen zijn door oneerlijkheid? De fysieke en psychologische effecten zoals stress en wroeging zijn niet uit te schakelen.

Ik schrijf dit vandaag omdat ik u als lezer zou willen laten zien hoe de werkelijkheid werkt. In eerdere blog schreef ik over de systeemwetenschappen hierachter. Deze weken volgen ik en mijn vrouw de serie met Tim Roth ‘Lie to me’, waarin hij als Doctor in de psychologie de kunst van het herkennen van liegende mensen te gelde maakt. Hij specialiseert zich in het observeren van menselijke, onbewuste micro-expressies, waar ze geen vat op hebben, dus haast onbeheersbaar zijn. Hij is dus een menselijke leugendetector. Hij herkent de lichamelijke expressies voor angst, woede, spijt, jaloezie en natuurlijk de leugens. Alhoewel het fictieve verhalen zijn, kan ik me toch wel wat voorstellen als er een bepaalde houding wordt aangenomen door een politicus of bankier wanneer die ons fabeltjes vertelt. Ik kijk nu op een andere manier naar debatten en praatprogramma’s en ik kan concluderen dat het kan kloppen. En als ik het dan niet altijd kan zien, voel ik toch vaak dat er gelogen wordt. Heeft u dat nu ook? Onze intuïtie verraadt ons dat er iets niet klopt. De natuur heeft ons die waarnemingsmogelijkheden niet voor niets gegeven. Ze zijn bedoeld om ons leven te beschermen en dus om zo lang mogelijk te overleven. In feite zijn we als mensen bijzonder goed uitgerust om ons te kunnen redden onder de meeste extreme omstandigheden. Ons bewustzijn in samenwerking met ons brein en lichaam voelen dat er gevaar dreigt, nog voor dat we het weten. Wat ik nu ga doen is een voorspelling maken; als er geen einde komt aan de leugenachtigheid van mensen, zal de natuurlijke bescherming rudimentair, moeilijk woord, maar het betekent dat de biologische noodzaak wordt verminderd het te continueren, ergo; het zal verdwijnen omdat het te weinig gebruikt wordt. Omdat we de integriteit niet meer gebruiken zal er een neiging komen om alles te beliegen en dus op die manier onze ondergang zelfs inluiden. Darwin schreef: ‘elke kleine variatie, indien bruikbaar, wordt behouden.’ Omdat ik denk dat de natuur wel zonder de mensen kan, maar de mensen niet zonder de natuur, zal de natuurlijke bescherming van het leven ondermijnd kunnen gaan worden door het voortdurende bedriegen van elkaar. Een zogenaamde ‘hond eet hond’ wereld is zich aan het ontwikkelen. Het maakt niet uit wat de nevenschade is aan het leven, de omgeving en de sociale cohesie, liegen lijkt een noodzaak te zijn om je te kunnen profileren bij de rest van de jokkende elite. De Coronacrisis is niet op te lossen met leugens of het censureren van informatie die een bepaald politieke beleid tegenspreekt. Het massaal vaccineren is politiek gemotiveerd (gelogen) omdat het belangen van een aantal ten goede komt, maar ten koste kan gaan van anderen. Je kunt zien dat de meeste politieke leiders leugenaars zijn die proberen hun persoonlijke belangen te beschermen maar niet door hebben, of zelfs negeren dat ze er andere mensen mee schaden. Ik pleit dus voor een lik op stuk beleid; als je liegt wordt je ontslagen en publiekelijk vernederd. Dit geldt niet alleen voor onze Minister President maar voor iedereen die anderen, het milieu of maatschappelijke samenhang beschadigt. Het mag niet zo zijn dat liegen beloond wordt. Ik zag dat de liegende VVD’er Halbe Zijlstra gewoon weer aan vergadertafel zat bij de VVD?  Zolang informatie verstrekt door integere journalisten ze in gevaar brengt en valse informatie verstrekt door liegende politici beloond wordt, stevenen we af op een entropische oftewel wanordelijke samenleving waar dus dan alleen nog het recht van de sterkste zal gelden. Ik ben al aan het trainen om te overleven in zo’n dystopie, doet u mee?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!