Realiteit is echt. Niemand ontloopt deze natuurwet. Ook politici niet.
Een laatste blog voor u dit jaar over onzekerheid, verdeeldheid, existentiële angst. Gedachten gebaseerd op waarnemingen via mijn perceptiecapaciteit. Alles wat we observeren wordt meteen geïnterpreteerd. Conclusies worden gemaakt op onze persoonlijke manier van zien die we door ervaring, visie, dromen en realiteit mixen tot het een acceptabele vorm heeft gekregen waar we mee om kunnen gaan. De hele realiteit kennen is onmogelijk omdat je als mens maar een beperkt zicht kan hebben op wat er gebeurt. Ik kan iets wat iemand in een ander land of een ander huis in de straat doet niet meteen weten of zien. Dat hoor ik pas later of juist niet. Dus de perceptie van de werkelijkheid is beperkt, maar wel enorm belangrijk om onze eigen levens te kunnen besturen. Onze realiteit hangt dus af van hoe we haar ervaren en begrijpen. Men zegt dat een objectieve realiteit eigenlijk niet kan bestaan omdat we als denker altijd een deel van die realiteit vormen. Dat is een mooi gegeven. Wij maken deel uit van de realiteit die wij tegelijkertijd observeren en beleven. Dus als we bang worden van de realiteit die wij ervaren betekent dat nog niet dat het ons hoeft te verstoren. Bang zijn is een observatie. Wij worden bang gemaakt omdat we niet de hele realiteit mogen zien. Dit wordt op dit moment uitgespeeld door diegenen die hier belang bij hebben. Onnodige angst wordt maximaal uitgebuit voor geldelijk en politiek belang omdat informatie die je zou moeten kunnen observeren, waaruit blijkt dat men niet bang hoeft te zijn, onderdrukt wordt. Die informatie wordt niet gedeeld, dus uw observatie is eenzijdig en veroorzaakt dus een gespleten deel van de werkelijkheid. Ons universum, onze natuur en ook ons lichaam zullen altijd proberen de totale realiteit te vinden en gebruiken om in balans te kunnen blijven. Dit gaat onbewust door cognitie, communicatie en coöperatie. Mensen die geheime doelstellingen hebben doen dat niet. Dit zijn dus onmensen omdat ze psychologische oorlogvoering plegen door het niet delen, ja zelfs verbieden van informatie. Dat dit inhumaan en zeer schadelijk is hoef ik u niet te vertellen. Moeten we dan op de barricades, in opstand komen en gaan vechten in de straten van de stad om wel die informatie te krijgen die nodig is om onze positieve realiteit vorm te geven? Nee, dat hoeft niet. Wat wij kunnen en moeten doen is ons recht op informatie beschermen. Iedereen die nu bang is zou moeten weten dat ze angstig worden omdat er maar een halve werkelijkheid wordt gepropageerd. Alles wat de bange mens moet doen is op onderzoek gaan om wel de hele werkelijkheid te kunnen begrijpen. Informatie kan namelijk niet worden onderdrukt of genegeerd want het maakt een deel uit van de universele energie. Atomaire deeltjes waaruit alles is ontstaan, u en ik incluis, zijn informatiedragers. Het bewust liegen of halve waarheden spreken wordt keihard afgerekend door de natuur die zal zorgen dat doelen die alleen zouden kunnen worden behaald door bedriegen nooit haalbaar kunnen zijn. Dit is een wet van de natuur, oftewel een natuurkundige wet. Dus wees niet bang dat een politieke leider of de ideologische elite er mee weg kan komen dat hij of zij de werkelijkheid denkt te kunnen ontlopen. Dat kan niemand. Diegenen die door leugens of halve waarheden rijk en machtig denken te kunnen worden, kunnen dat vergeten. Hun geweten haalt hun in en op die manier kunnen ze nooit echt genieten van hun verworvenheden. Sterker nog, ze worden zo ongelukkig, agressief en bang zodat de stress ze ziek zal maken en doden en dat is iets wat zij aangereikt wordt door de realiteit. Niemand zal ooit de werkelijkheid kunnen ontlopen, dit is een natuurwet.


Reality is real.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!