Informatieoorlog: Onze redding is conversatie!

 


Zoals ik al eerder schreef zal de Great Reset niet gaan lukken omdat er teveel onzekerheden zijn die tevens onvoorspelbaar zullen zijn. Wel kan ik al voorspellen dat als de angst kan en mag blijven regeren, aangewakkerd door de media in handen van het grootkapitaal, er een algemeen onderling wantrouwen zal ontstaan die onze samenleving in stukken zal scheuren. De Sociale Cohesie die een voorwaarde is om überhaupt samen te kunnen en te willen leven, wordt ondermijnd doordat  er bewust alleen die informatie wordt toegelaten die de maatschappelijke samenhang verstoort. Er is namelijk een informatieoorlog aan de gang die is gemotiveerd door hebzucht naar geld en macht, die het vertrouwen in overheden, producten, bedrijven, medici, rechtbanken of politie doet wankelen. Dit is logisch want elk mens die een beetje durft na te denken kan op zijn of haar gevoel vertrouwen en dat gevoel vertelt ons dat er iets niet klopt. En toch steekt men de kop in het zand en hoopt maar dat het leven maar zo snel mogelijk weer normaal kan worden. Maar lieve mensen, het wordt voorlopig niet meer ‘normaal’ dat kan je gemakkelijk voorspellen. De verkregen macht die zonder veel protest aan onze leiders is toevertrouwd wordt niet zonder opstand meer opgegeven. Het zijn namelijk niet alleen onze democratisch gekozen volksvertegenwoordigers alleen die beslissen over u en het, oftewel het volk, maar een samensmelting (lees samenzwering) van politieke en zakelijke belangen.

Toen ik dat laatst met wat vrienden besprak, of eigenlijk toen ik deze waarschuwing uitsprak, werd hoon mijn deel en werd ik verteld dat dit ‘bullshit’ was. Als u dit leest kunt u uw eigen opinie vormen. Ik zal niemand verplichten om naar mijn visie te luisteren, maar ook dit gaat over het accepteren van alle informatie en daarmee een doel te bepalen en te bereiken. Het onmiddellijk weigeren van relevante informatie, ook die informatie die wordt aangeprezen als complottheorie, zal onze sociale cohesie nog verder verstoren. Dat betekent namelijk dat informatie die niet bij een bepaalde waarneming of visie past, meteen wordt ontkend, dus dat communicatie en conversatie onmogelijk wordt en dus stopt. Dit is, als u goed luistert naar nieuws, televisie en sociale media nu de gekozen tactiek. Informatie die het officiële Covid 19 Corona verhaal en haar draconische maatregelen en aanverwante neveneffecten in twijfel stelt, wordt gecensureerd, ontkent of zelfs bestraft. Dit kan volgens de wetten van de natuur geen stand houden,  omdat juist alle informatie gebruikt móet worden om duurzame, levende systemen (zoals de sociale cohesie) te kunnen laten functioneren. Informatie geeft de menselijke en natuurlijke energie haar functionaliteit. Er kunnen geen systemen blijven bestaan die niet gevoed worden met informatie feedback omdat die stoppen met leren, zich dus niet kunnen aanpassen, en dood zullen gaan. Het huidige beleid zal onherroepelijk doodgaan omdat het niet levensvatbaar is. Echter moet u er rekening mee houden dat de fysieke en psychische nevenschade, veroorzaakt door politieke beslissingen bij vele mensen nog jaren voelbaar zal blijven. Wat wij kunnen en moeten doen is zo spoedig mogelijk samen gaan werken, samen wel communiceren, praten, informatie delen, elkaar ondersteunen en niet afbranden omdat u toevallig een andere mening heeft. Vanuit de wetenschap der cybernetica weet ik dat alleen levende systemen, organisaties, uw lichaam en geest, enz. kunnen blijven functioneren door het vermogen tot communicatie d.m.v. conversatie. Politieke partijen die denken dat zij het alleen kunnen doen het huidige, schadelijke systeem democratisch te kunnen beïnvloeden komen te laat. De democratie is omdat informatie niet meer gedeeld wordt met het volk (demos) een vreselijke dood gestorven. En zo zal het gaan met alle door mensen bedachte regeersystemen als zijn niet voldoen aan deze bio-cybernetische wetmatigheid van het delen en gebruiken van feedback terugkoppelingen. We kunnen dus een veel beter bestuurssysteem ontwerpen dat alle humanistische gedreven politieke partijen kunnen omarmen. Dat zal een systeem kunnen worden dat i.p.v. negatief onderling afhankelijk (voordeel voor een aantal, ten kosten van velen), maar een positief onderling afhankelijk systeem is (voordeel voor iedereen). Zo’n systeem wordt nu met man en macht ondermijnd, ja ook door onszelf, omdat we niet bij machte zijn, of durven, samen te werken en tolerant met iedereen te willen praten. We maken dus een perceptiefout; we denken en verwachten dat we met onvolledige informatie doelen kunnen bereiken. Dat is fysisch onmogelijk. De wetten van de natuurkunde oftewel de ‘fysica’ kunnen niet worden ontlopen of ontkend. Politici en schadelijke organisaties denken dat ze ermee weg kunnen komen alleen informatie te gebruiken om hun doel te bereiken, maar het verzuimen alle informatie toe te laten en zelfs te verbieden. Dit onmiddellijk veroorzaakt wanorde, niet alleen in de omgeving, maar juist ook in de organisatie zelf waardoor er een destabilisatieproces in gang wordt gezet die alleen nog te stoppen is met; jawel, u raadt het al, ‘corrigerende’ informatie, beter bekend als negatieve feedback.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!