Wilt u geïnformeerd of alleen maar vermaakt worden?

 Sinds ik deze blog in 2013 begon, heb ik uitgebreid geschreven over het menselijke perceptieprobleem, de manier waarop mensen in delen denken en het geheel niet kunnen zien. Mensen geloven echt dat ze het leven, de natuur en de wereld kunnen beheersen omdat ze van kinds af aan zijn opgevoed om mechanistisch, reductionistisch of analytisch te denken. Zij geloven dat alle levende systemen mechanische structuren zijn, bestaande uit onderdelen. Wanneer dergelijke systemen kapot zijn, hoef je ze alleen maar uit elkaar te halen, naar de onderdelen te kijken, het niet functionerende onderdeel te repareren of te vervangen, het systeem weer in elkaar te zetten en het systeem zal weer functioneren. Maar dit is een misverstand, een misvatting. Waarom? Om te beginnen: als we naar de biologie en de fysica kijken, kunnen we concluderen dat levende systemen niet buiten de omgeving kunnen bestaan. Het is de omgeving die het functioneren mogelijk maakt, ook van mechanische, door de mens gemaakte systemen. Interactie is ook een onderdeel van een machine om haar te laten werken. Creativiteit, denken, hanteren, handelen zijn ook voorwaarden voor een mechanische entiteit om te kunnen functioneren. Dus in feite zijn er geen mechanische systemen, we zien ze alleen als zodanig. Er zijn alleen dynamische, evoluerende systemen waarvan het gedrag niet kan worden gepland of voorspeld. En dat is waar onze regeringen de fout ingaan. Centrale planning om een hele bevolking te vaccineren zal niet in staat zijn om een niet mechanisch, zogenaamd niet lineair virus onder controle te houden. Wat het wel zal veroorzaken is dat door in te grijpen in het menselijk DNA door middel van een mRNA-vaccin, een potentieel destabilisatierisico kan ontstaan. In feite zal een levend systeem, organisme, u en ik, erdoor worden veranderd. Een chemische metamorfose van ons lichaam, maar niet van de omgeving, want daar kan het vaccin niets aan veranderen. Als mijn gedachtegang juist is, hebben we het dus alleen over een effect van het virus, maar niet over de oorzaak. De vaccinatie is gebaseerd op analyse en niet op synthese. Om te begrijpen wat er zou kunnen gebeuren, kunnen we kijken naar de risico's die de GMO-productie oplevert voor het leven en het milieu. Wanneer men op de nieuwszenders verschillende ministers van Volksgezondheid ziet opscheppen dat zij in staat zijn levens te redden, moeten wij zeer voorzichtig blijven. Niemand kan de toekomstige gevolgen van DNA-manipulatie voorspellen. De empirische studies waren gewoon te kort om de veiligheid te garanderen. Dus, daar staan we dan, in een leven dat voor velen op zijn kop is gezet. Er zijn mensen gestorven aan het Coronavirus, dat ontken ik niet, maar de georganiseerde criminele inspanningen om deze weg van massavaccinatie te bewandelen doet de vraag rijzen; Cui Bono? 

Als ik een kaartje krijg dat er een baby is geboren, kan ik gewoon niet erg blij zijn, want ik ben echt bang dat zijn of haar leven in ketenen zal worden doorgebracht. Ik geloof dat wij geluk hebben gehad, dat wij vrijheid van denken, spreken en handelen hebben genoten, althans voor een tijdje tussen de Tweede Wereldoorlog en de het heden.

Maar de gemiddelde persoon wil niet voor zichzelf denken. Hij zou graag teruggaan naar Stalin, Ceausescu of de oude DDR. En dit is wat er gebeurt. Enkelen zullen opstaan en bezwaar maken tegen de draconische wetten die niet alleen de bestaansmiddelen van velen vernietigen, maar ook de levensvreugde zelf. Ik ervaar dit zelf. Ik ga niet graag meer naar een restaurant of winkelcentrum waar van mij verwacht wordt dat ik een gezichtsmasker draag of mijn handen chemisch reinig met isopropylalcohol, terwijl ik weet dat die schadelijk zijn voor de gezondheid. Dus als de angst voor de dood de levensvreugde vernietigt, wat blijft er dan nog over om voor te leven? Ik herinner me dat we vroeger onaangekondigd op bezoek gingen bij vrienden, door de achterdeur naar binnen te gaan, maar dergelijk spontaan gedrag wordt niet langer getolereerd omdat, wie weet, er al meer dan het toegestane aantal familieleden binnen is, zodat je de sociale afstandsregels zou kunnen overtreden. Ik zou nog wel even door kunnen gaan, maar ik denk dat u wel begrijpt wat ik bedoel.

 

Daarom lijkt het idee voor een Volks Lobby (Menselijk Welzijn Fonds) en Noticratie (regeren d.m.v. informatie) valide, maar waarschijnlijk utopisch. De meeste mensen willen niet geïnformeerd worden, maar vermaakt. Professor Mackey zei het wijs: Angst of Luiheid. We hebben ons aangepast aan een leven van gemak, en dat is heel gemakkelijk uit te buiten door een verraderlijke elite.

 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!