Gevaarlijke Overheid; het is nog niet te laat of wel?Socrates vond de democratie maar niks omdat niet de geïnfomeerden maar de niet geïnformeerden het voor het zeggen zouden hebben. Zij zouden de informatie van de geïnformeerden onderdrukken en ontkennen. Eindelijk, na honderden jaren van een valse aanname dat we in een democratie zouden leven, zorgt de natuur in de vorm van een virus ervoor dat de democratie alleen heeft mogen bestaan als de belangen van belanghebbenden niet werden geschaad. Waar we nu op af stevenen wordt gemaskeerd door het democratische proces, maar is een dictatuur gebleken met totalitaire trekjes. De burger, de maatschappelijke cohesie, het levensgeluk en de levensvreugde is vernietigd omdat we de dood als illegaal hebben verklaard. Maar is het daadwerkelijk onbegrijpelijk wat er aan het gebeuren is? Waarom zouden we een algehele dehumanisering accepteren om dan in angst voor de dood zonder plezier verder te leven? Nu, als ik dit schrijf, krijg ik het gevoel dat het niet bewust wordt gedaan, maar dat er een collectieve foute perceptie van de werkelijkheid als middel wordt gebruikt om tegen ieders wil iets te doen waarvan de gevolgen niet worden overzien. Een massale verstandsverbijstering is er gaande, een massavorming zoals dat psychologisch heet. Zelfs wetenschappers die ik spreek zien de onderliggende verbanden niet en proberen dus in hun specialisatie met oplossingen te komen, maar kunnen dat dus niet omdat ook zij een te beperkte perceptie hebben. Het systeemdenken is onbekend en wordt neerbuigend genegeerd door in het materialistische wereldbeeld te volharden. Bent u er nog? Kunt u mij volgen? Honderden FB’ers en Linkedinners mopperen, klagen, maar brengen ook oplossingen te berde om deze waanzin te stoppen. Het recht om te leven als vrije burger is onmogelijk gemaakt. De vrijheid van meningsuiting wordt ontkend en als je dan al iets zegt over het feit dat de overheid of media heeft gelogen, wordt je af geserveerd als complotdenker of wappie. Een totale metamorfose wordt ons opgedrongen en op straffe des doods afgerekend. De dood die ten koste van het opgeven van het menselijk bestaan in de ban is gedaan, verschijnt nu in de gedaante van zelfmoord. Ergo, de angst voor de dood doodt, En dit is geen grap of woordspeling, dit is wetenschap. Gisteren was er een stemming in de 2e kamer over het verlengen van de lockdowns. Het grootste gedeelte stemde voor; CDA, maar dat zijn toch christenen? SP, maar die willen toch het behoud van de Maatschappelijke Cohesie? D66, maar dat waren toch democraten die naar het hele volk zouden luisteren, naar Demos? VVD, maar die komen toch op voor alle ondernemers en staan voor Vrijheid? Maar het gaat niet over vrijheid, vreugde, liefde en samenleving, het gaat over prive belangen, zakelijke belangen, partijbelangen en helemaal aan het eind gaat het over het volk of samenleving. Dus dit gaat verkeerd aflopen en zich wreken in nog meer nevenschade. Ook deze partijen die hebben geprobeerd om informatie over faillissementen, zelfmoorden en een duidelijke draai naar een communistische heilstaat gerund door Corporate Staten te verhullen, zullen ten onder gaan, omdat fascisten hun eigen kinderen zullen opofferen. Ik kan niet anders concluderen dat Nederland en vele andere landen in 1 jaar zijn veranderd in totalitaire regimes die als maar gemener zullen worden, omdat de enige weg er dieper in is, maar niet meer eruit. Hoe meer wij als bezorgde burger observeren, hoe dieper dit regime zich zal ingraven. Hun acties zullen agressiever worden, er zullen nog meer vrijheden worden ingetrokken, boetes en gevangenisstraffen, karaktermoorden en uiteindelijke echte moorden zullen niet worden vermeden om het monster van onredelijkheid en onrechtvaardigheid te kunnen handhaven. Dit allemaal onder het mom van de zelf-suggestie zodat die gevaarlijke lieden daadwerkelijk denken dat ze het goede, het juiste doen, omdat ze het toch goed bedoelen? Ik denk dan aan onze kinderen, onze liefdes, onze vrienden, onze families, onze collega's, onze clubs en verenigingen, onze maatschappelijke waarden. Die zijn niet nodig in een corporate heilstaat, want er wordt geroepen dat we niets meer zullen bezitten maar toch gelukkig zullen zijn. Wederom een materialistische kreet, want wat gebeurt er met ons als we niet meer mogen liefhebben, mogen delen (gedachten), mogen spreken en uiten wat we denken, waar we naar toe willen met vakantie, wie we willen spreken? Wie wil er dan nog leven en hoopt dan niet dat een volgend virus zo'n verschrikkelijk leven maar beter komt beëindigen? Ik kijk uit mijn raam en zie de witte toppen van de Alpen. Die majestueuze bergen staan er al honderden miljoenen jaren en zullen er ook nog wel even blijven staan. Zij trekken zich weinig aan van de mens, omdat de mensen niet doorhebben dat zij die berg zelf zijn en ze zich buiten de natuur wanen. Het is deze waarnemingsfout die gezorgd heeft dat we in deze situatie zijn terechtgekomen, dus verander de perceptie en verander het leven zodat het behouden kan worden, net als die berg. Zoals ik al wetenschappelijk aantoonde, het gaat om informatie. Als wij niet opstaan en met 1 stem spreken, kan het al te laat zijn, of is het eigenlijk al te laat? Wist u dat ons universum niet onethisch is?


Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!