Eindelijk vaccineren. hoera, of? Een Volkslobby is het antwoord.De eerste vaccinatie in Nederland is een heuglijk feit, aldus onze minister van gezondheidszaken. Maar wat nu? Eens kijken of alle voorstemmers voor de Lockdowns nu ook een vaccin nemen waarvan de mogelijke bijwerkingen nog niet bekend zijn en het maar de vraag is of ze Coronavirussen tegen kunnen houden. Zonder te mopperen, of iemand de schuld te geven of te oordelen moeten we onszelf deze vraag stellen; is alle relevante informatie beschikbaar en wordt die ook gebruikt? Dit is een retorische vraag, want wat er wel bekend is en als positief wordt waargenomen door medici, politici en de bevolking wordt als argument gebruikt om het vaccin te verkopen als waren de politici, journalisten en virologen sales mensen van Big Pharma. Echter, informatie die twijfel zaait over de werking en bijwerkingen van het vaccin worden óf gemeden, óf zelfs gecensureerd door Main Stream- en Sociale Media. Zoals ik al eerder schreef op dit blog, kunnen systemen die afhankelijk zijn van het onderdrukken van informatie entropie, oftewel wanorde opleveren. En dit voorzie ik; er komt een opstand tussen mensen die zonder na te denken gevaccineerd willen worden, gewoon omdat ze denken dat ze op die manier hun vrijheden weer terug zullen krijgen en mensen die weigeren omdat ze domweg niet alle informatie hebben gekregen. We kunnen spreken van een negatief, onderling afhankelijk vaccinatie systeem dat voordeel voor een paar zal opleveren, maar ten koste van vele anderen. Alleen als we alle informatie zouden hebben kunnen alle mensen erover nadenken en dan autonoom óf wel óf niet te kiezen voor vaccinatie. Ik zie dat regeringen, niet alleen de Nederlandse, maar honderden regeringen wereldwijd, proberen om juist niet alle informatie te delen en burgers te betrekken bij zo'n besluit. Dat betekent dat er een moverende reden is om dat niét te doen. Ik wil niet speculeren, maar er spelen duidelijk diverse belangen een rol.  Financieel, macht, beheersing? U zegt het maar, want waarom zou een regering besluiten maken die het volk schaden, onder het mom van het redden van levens, als er geen rekening wordt gehouden met de duidelijke nevenschade van zulke beslissingen. Het domino effect wordt gemeden als de pest. Het moge duidelijk zijn dat een PCR test niet hetzelfde is als een medische diagnose. Maar wederom wordt die informatie tegenhouden door de meeste regeringen. In feite observeer ik dat er zich een dystopie aan het ontvouwen is waar we als volk alleen iets tegen kunnen doen als we een volkslobby vormen. De enige weg is samenwerken, samen converseren, samen delen, samen steunen, ieder1samen. Na 1 jaar te hebben geprobeerd deze boodschap te brengen, zijn we er helaas niet in geslaagd om alle handen op 1 buik te brengen. Misschien gaat het nog lang niet slecht genoeg en wil het volk, althans de meerderheid gewoon dat vaccin nemen om van het gedonder af te zijn en ze weer massaal naar Benidorm kunnen vliegen. Ik volg het dagelijks, want ook mijn persoonlijke en zakelijke vrijheden zijn in gevaar gekomen en of dat nu goed is betwijfel ik. Maar, zolang de informatie niet vrijwillig wordt gedeeld, er niet wordt samengewerkt, vanuit een luie stoel mopperen op Sociale Media, blijven we in een groeiende chaotische toestand die helaas eerst nog veel slechter zal moeten worden tot het beter kan worden. We kunnen dit oplossen, maar dat gaat helaas niet vanzelf, dat moeten en kunnen we alleen samen.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!