Als je complexiteit begrijpt, weet je dat Lockdowns niet kúnnen werken.


 

INFORMATIE geeft universele energie haar functionaliteit!


Wanneer een organisatie, bedrijf, industrie of politiek proces worden opgevat als levende systemen, veranderen hun onderling verbonden en afhankelijke relaties binnen en buiten hun netwerken voortdurend. Deze complexiteit, als gevolg van dynamische en voortdurend veranderende terugkoppelingslussen van informatie, kunnen niet worden beheerd door directe causale actie (oorzaak- en gevolgreacties), maar alleen maximaal worden beheerst door met die informatie in real time te sturen. Aanpassingsvermogen aan voortdurend veranderende veranderingen door alle informatie direct te gebruiken is nodig om de continuïteit en de levensduur van het levende systeem te waarborgen. De natuur werkt ook zo.

Complexiteit is een gevolg van een veelheid aan onbekende factoren, relaties en afhankelijkheid die desondanks een directe impact hebben op organisaties en alleen 'gecontroleerd' kan worden door te leren en zich daadwerkelijk aan te passen in real time. Deze zogenaamde niet-lineaire effecten of niet-oorzakelijke prikkels van vaak onbekende, maar onderling verbonden en onderling afhankelijke bronnen, kunnen niet worden beheerst door ouderwetse lineaire beheersmaatregelen zoals regelgeving of wetten, maar kunnen worden 'genavigeerd' door het gebruik van positieve en negatieve feedback, d.w.z. het versterken of corrigeren met informatie. Cybernetica is hier nodig om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt gebruikt. Om een non lineaire crisis als de Corona-crisis te beheersen, is het verstandig om de Wet van Vereiste Verscheidenheid, ook wel Ashby's Wet genoemd, te gebruiken om veerkracht op te bouwen door het verkrijgen van variatie in de vorm van capaciteit, bekwaamheden, kennis, gereedschappen en informatie om te kunnen reageren op risico's.

Wanneer alleen lineaire controlesystemen, zoals wetshandhaving, empirische verificatie, natuurkunde, wiskunde of zelfs hardhandig politioneel optreden worden gebruikt, zullen deze niet in staat zijn om een niet-lineaire of complexe werkelijkheid te beheersen die bestaat uit een lineair (oorzaak & gevolg) deel, maar in grotere mate, uit een niet-lineair, niet-oorzakelijk of dynamisch deel, dat veel groter is. Dit kan niet op voorhand bekend zijn, bijvoorbeeld het gedrag van mensen, omdat het voortdurend verandert door onvoorziene en onkenbare acties van het hele, ook dynamische, netwerk waarvan het deel uitmaakt en waarvan alle vormen van organisatie afhankelijk zijn. Kortom; gedrag van de onderdelen in een netwerk is niet te voorspellen. Bewustwording van dergelijk gedrag is nodig, maar vereist een nieuwe, systemische invalshoek oftewel denkwijze.

Het is cruciaal voor ons voortbestaan dat we de complexiteit begrijpen en er mee leren omgaan. Besturingssystemen die we hebben uitgeprobeerd, zoals bankregulering, industriële nalevingsvraag, handelstarieven, ecologische beperking, lockdowns, wetgeving of zelfs oorlogen, zijn niet in staat om het evenwicht of de homeostase te handhaven, net zoals de natuur dat doet. Integendeel, ze hebben geleid tot de ineenstorting van de economie, de cultuur of het milieu, armoede, massale emigratie, criminaliteit, vernietiging van biologische soorten waarvan we allemaal afhankelijk zijn, de vervuiling van de bodem, het water en de lucht. En nu kan men aan zien komen dat er een technocratische, dus lineaire coup wordt gepleegd die zich zal gaan uiten in nog meer wanorde en nevenschade. Men merkt dat aan de pogingen van onze elite om informatie in de vorm van kennis, wetenschap en rede te onderdrukken, wat neerkomt op facsisme.

De natuur werkt volgens cybernetische principes. Het enige wat we hoeven te doen is te leren van de natuur en deze te kopiëren, omdat we er deel van uitmaken en er afhankelijk van zijn. Stephen Hawking was op zoek naar een Theorie van Alles, die we vonden; 'Alles is Informatie'.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!