"Informatie of Instorting?

 


We kunnen met wetenschappelijke en historische zekerheid demonstreren dat door de mensen gemaakte systemen die niet communiceren en dus op gedeeltelijke informatie zijn gefundeerd altijd, maar helaas pas na enorme schade, zullen instorten omdat ze niet leren. In reeds vele blogs en artikelen heb ik geprobeerd uit te leggen dat het altijd gaat om informatie. Met voldoende informatie kan ik mijn leven beschermen en met onvoldoende informatie loop ik gevaar. Ik kan het niet eenvoudiger uitleggen. Maar wat we nu samen observeren is dat relevante informatie waarmee we het desastreuze politieke Coronabeleid kunnen corrigeren opzettelijk ontkend en zelfs onderdrukt wordt. Om hier nu niet te gaan klagen dat dit niet goed is of oneerlijk, zal ik graag wetenschappelijk onderbouwen wat er in feite aan het gebeuren is. Zoals ik demonstreerde in mijn wetenschappelijk artikel ‘Informatie is Fysisch’, kan de natuurkundige wet ‘informatie kan niet gescheiden worden van de fysische werkelijkheid’, niet worden gebroken zonder dat er ‘entropie’ oftewel wanorde ontstaat in levende systemen. Een levend systeem is bijvoorbeeld een mens, een dier, maar ook de maatschappij, een regering of een organisatie omdat ze volgens Niklas Luhmann, de Duitse socioloog, allen ‘systemen van communicatie’ zijn en alleen door communicatie kunnen blijven functioneren. De menselijke creatie heeft energie nodig in de vorm van informatie waarmee schoonheid, structuur en orde kunnen worden opgebouwd. Informatie kan nooit gescheiden worden van de fysieke wereld (Khalili, Jim, 2017). Informatie is niet zomaar een abstractie, het wordt gedragen door iets, een steen, een cd, of een boek, een geest, een kwantumdeeltje en kan de wetten van de natuurkunde niet breken. Informatie kan in elk systeem worden opgeslagen om het unieke eigenschappen te geven. DNA, genen, neuronsynapsen, elektronen, neuropeptiden werken als informatie boodschappers, (Pert, Candace, 2005). Kwantumdeeltjes, als fundamentele bouwstenen van alle materie, is energie die niet afzonderlijk werkt, maar een eenheid vormt, een verenigd veld met het menselijk bewustzijn. De wereld is een weergave van informatie. (Hagelin, John, 2007).  De kleinste begincondities zoals persoonlijke gedachten zijn dus elementaire bouwstenen van de werkelijkheid.  Het menselijk handelen en de causaliteit ervan of de relatie tussen een gebeurtenis (de oorzaak) en een tweede gebeurtenis (het effect) beïnvloedt de werkelijkheid (Radin, Dean 1997) (McTaggert, Lynn 2007). 

Het universum is een fysiek systeem dat stukjes informatie bevat. Elk elementair deeltje draagt stukjes informatie met zich mee. Elektronen die informatie met zich meedragen, werken op een systematische manier met elkaar samen om een kwantum-logische operatie uit te voeren. Een computer en onze mobiele telefoons werken zoals het universum, omdat ze deel uitmaken van het universum en om te kunnen werken moeten ze zich aan dezelfde natuurkundige wetten houden. Computers en het universum zijn informatieverwerkers. Quantum computing is momenteel mogelijk door informatie, het universum werkt al zo. (Lloyd, Seth, 2016).  Quantum information processing analyseert het universum in termen van informatie: het universum bestaat niet alleen uit fotonen, elektronen, neutrino's en quarks, maar ook uit kwantumbits of qubits. Professor Lloyd zegt dat het universum een gigantische computer is, die informatie verwerkt in quantumbits (qubits).

Het universum, een computer, het menselijk lichaam, het milieu, bedrijven; alle levende systemen zijn informatiedragers, receptoren en/of zenders. De informatie die ze dragen kan worden begrepen als betekenis, geobserveerd en begrepen door het menselijk bewustzijn en verwerkt door zijn hersenen. Zonder het menselijk vermogen om informatie en betekenis te interpreteren, had het nut van stukjes informatie niet kunnen worden waargenomen. (Van Campen, 2020).

De stabiliteit van een levend systeem is een continu proces van balanceren tussen orde en entropie met behulp van alle beschikbare informatie door interactie tussen alle onderdelen van een systeem in relatie met de omgeving. Natuurlijke systemen zoals mensen, dieren, bloemen of planten en organisaties kunnen in evenwicht worden gehouden met de omgeving om te kunnen blijven functioneren als aan deze voorwaarden wordt voldaan, tijdens een continu proces van communicatie. Het proces van het geven en ontvangen van informatie was volgens Norbert Wiener de natuurlijke aanpassing van levende systemen om effectief in hun omgeving te leven. Voorwaarde is dat er evenwicht en balans wordt gezocht in plaats van gedwongen groei door de macht, bijvoorbeeld door bijbedoelingen: economisch gewin, politieke macht, hebzucht, die afhankelijk worden van het negeren van informatie.

We zien nu dat informatie over de schadelijkheid van vaccins, de scheur in de maatschappelijke cohesie veroorzaakt door een QR code, over goedkope, beschikbare medicijnen, over ontslag en uitsluiting van ongevaccineerden in het arbeidsproces, over gewelddadige politieacties, liegende politici, het onder-rapporteren van bijwerkingen, de onwil om te luisteren naar wetenschappelijk aantoonbare argumenten door duizenden experts en ervaringsdeskundigen, de staatspropaganda door de publieke omroep die alles zal doen om maar één standpunt te verspreiden (dat vaccinatie de enige oplossing is) en andere, relevante, noodzakelijke informatie te onderdrukken. We kunnen concluderen dat de huidige maatschappelijke onrust het gevolg is van een bewust informatietekort wat entropie, wat dus wanorde betekent.  Politieke beslissingen die onze levens drastisch beïnvloeden, worden niet gecorrigeerd door actuele informatie omdat men daar niet voor open staat uit heimelijke motivatie. De informatie, met name Israël komt over het feit dat gevaccineerden net zo of zelfs nog besmettelijker kunnen zijn dan ongevaccineerden wordt met wortel en tak uitgeroeid. Informatie dat het in landen zoals Zweden zonder lockdowns beter gaat dan in landen met lockdowns, wordt gebagatelliseerd omdat politici onder het mom van ‘we doen het om het volk te beschermen’ zichzelf  een vrijbrief toedichten om het maatschappelijk leven te ontwrichten met in de hand de knoet.

Niet alleen voor het heden, maar voor de nabije en verre toekomst zal, indien er niet kan worden gecorrigeerd met alle relevante informatie, de maatschappij nog verder gaan scheuren, zodat er een onderlinge strijd zal ontstaan die zich zal gaan uiten in bloedvergieten, want het huidige collectivisme zal alle moraliteit loslaten en veranderen in fascisme.  Maar misschien kan het niet anders, want een volk dat niet opstaat verdient het leiderschap dat het krijgt. Zolang de meerderheid het accepteert, kan je de democratie als hachelijk beschouwen, immers, de meeste stemmen gelden want er zullen altijd meer schapen dan wolven zijn.

Reacties

Populaire posts van deze blog

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

Brief aan de Koning der Nederlanden

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!