Informatietekort ≙ entropie, dus de Apartheid is weer terug.Ik postte vanmorgen een video op Youtube https://www.youtube.com/watch?v=9jtipAW8rHs&t=5s waarin ik het citaat uit van de natuurkundige Josef Gassner "informatietekort ≙ entropie" uitleg. Het betekent dat een tekort aan informatie per definitie gelijk is aan wanorde in levende systemen. Hij bevestigt mijn eigen onderzoek en mijn symbolische vergelijkingen voor orde en wanorde.  De potentiële toepassingen zijn onbegrensd. Hiermee kunnen we alle door de mens gemaakte systemen, zoals organisaties, regeringen, industrieën en de samenleving, weer in overeenstemming brengen met de natuurwetten van de fysica. Belangrijk is de P voor perceptie. Door een onjuiste perceptie belanden we voortdurend in entropie, maar ik heb het nu gemakkelijk gemaakt voor u. Het enige wat we moeten doen is alle informatie gebruiken en stoppen met het negeren ervan. Het is dit tekort aan informatie dat Apartheid (een vorm van entropie en wanorde) veroorzaakt, maar ook alle andere bedreigingen voor menselijk en niet-menselijk leven, sociale cohesie en het milieu. Dehumanisering kan gestopt worden door informatie. Dit is eigenlijk heel logisch en als we luisteren naar ons geweten, weten we dit al lang. En toch blijven we maar proberen informatie en realiteit te negeren, terwijl de Realimiteit dat nooit zal toelaten. De doelen we dus denken te kunnen behalen zonder alle informatie toe te laten zijn niet en nooit haalbaar. Wat men dus doet als men begint te begrijpen dat een doel niet bereikbaar kan zijn is macht te gaan misbruiken om de doelen door forcering toch te behalen. Dit gaat dan ten koste van iets anders; het leven, de maatschappelijke cohesie of het milieu. Ik roep dit al een aantal jaren, maar ook deze informatie past niet bij doelstellingen van de politiek omdat hun doelen niet altijd ten goede komen van de gehele samenleving. Het betekent dat wanneer het eruit ziet dat een doel onhaalbaar is, forcering wordt gebruikt om zo'n doel toch te bereiken. Dit is waarom er sinds het begin van onze zogenaamde beschaving geen enkele echte beschaving mogelijk was en is. Door het perceptieprobleem blijven we vasthouden dat de mens boven de natuur staat en haar dus als een slaaf kan uitbuiten. Maar er is hoop. Deze vergelijkingen om orde te scheppen zijn van waarde. De toepassingen zijn legio: Gezondheid en Veiligheid. Risicobeheer. Ontwerp van Duurzame Bedrijfs- en Bestuurssystemen (Overheid). Financiële Stabiliteit. Ecologisch evenwicht. Geen Armoede. Voedsel- en watergaranties. Cyberrisico. Beëindiging van oorlogen en conflicten enz. Elk door de mens gemaakt systeem dat nu schadelijk is, kan onschadelijk worden gemaakt. Alles wat je hoeft te doen is informatie aan te vullen. Ik kan het niet eenvoudiger maken. De natuur lijkt en is complex, maar ook zeer simpel. Wat we moeten doen is haar na te apen. Laten we dit samen doen om onze menselijke waarde en ons geluk te behouden.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!