Mondkapjes verplicht


Er bestaat een nieuwe, natuurkundige wet die demonstreert dat alles wat er buiten de limieten van de realiteit (die ik de realimiteit noem) tot wanorde leidt. De strategie van de NPO die ik deze week nauwlettend volgde is er een die de politieke keuze tot het algemeen verplichten tot het dragen van zo'n masker beinvloedde door alleen diegenen aan het woord te laten die ervoor zijn. Een tegengeluid, al dan niet wetenschappelijk gefundeerd kon ik niet vinden. Alleen op de alternatieve, sociale media zijn er legio berichten zoals op Linkedin en Facebook en video's op Youtube te vinden die wel kanttekeningen plaatsen. Er was een neurologe die een relaas gaf tegen het dragen van een mondkapje, maar die pardoes, na 48 uur verwijderd was omdat ze de regelementen van Youtube zou hebben overtreden. Berichten van doktoren, wetenschappers in binnen en buitenland die bewijzen dat zo'n masker geen zin heeft omdat ten eerste de mazen te groot zijn om een virus van 2/1000ste mm te weren, worden nauwelijks belicht. En vandaag, zomaar op de NPO bij OP1 sprak een virologe zelfs over een avondklok en pikte ik een bericht op over het moeten dragen van een enkelband als je positief getest bent of aan Corona lijdt in de Telegraaf.

Om dus de limieten van de realiteit te leren kennen, moet men ALLE relevante informatie inwinnen. Op die manier kan door woord en weerwoord een positief onderling afhankelijk besluit worden genomen (een die allen ten goede komen). Nu laat men een tegenwoord, dus negatieve feedback (dit is corrigerende informatie) nauwelijk toe, dus kan men alleen nog negatief onderling afhankelijke beslissingen nemen, wat betekent dat het een voordeel voor een aantal oplevert, maar ten koste gaat van vele anderen. Dit is onhoudbaar en zal leiden tot nog meer separatie in onze samenleving. We spreken dan over externaliteiten waar geen rekening mee wordt gehouden, ook wel neveneffecten of collateral damage genoemd, zoals werkloosheid, psychische stoornissen zoals angst en stress en fysieke klachten door slecht ventilerende maskers waardoor de zuurstofiname beperkt wordt, maar het kooldioxide niet meteen afgevoerd kan worden omdat het blijft hangen tussen de huid en het maskermateriaal. Hierover geen woord in de reguliere media, noch door de uitgenodigde artsen en virologen, noch door de journalisten die wel uitkijken om vervelende vragen te stellen.

Dus we leven op dit moment buiten de realimiteit, buiten de grenzen van normale cohesie en functionaliteit van onze samenleving en dat leidt tot entropie oftewel wanorde. Ik bedenk dit niet, maar pas gewoon de universele wetten van de natuur toe. Natuurlijk gaat u dit niet helemaal lezen, of wilt u het niet begrijpen, maar een ding is zeker, als we niet meer samenwerken, kunnen we ook niet meer samenleven en dat zou zonde zijn na 400 jaar relatieve vrijheid. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!