Menselijk Potentieel

Als iemand ergens werkt omdat hij vindt dat werken alleen maar noodzakelijk is om geld voor de huur te verdienen, is hij of zij niet bezig om zijn of haar potentieel te verkennen. De doelstelling is voor veel mensen: 'geld verdienen omdat het nu eenmaal noodzakelijk is'. De potentie die voortvloeit uit de menselijke vrije wil en keuze om iets goeds te doen, iets unieks dat waardevol is, of iets zelfstandig te ontwikkelen uit liefde voor een vak of kunst, wordt nauwelijks benut. Dat is bijzonder jammer en eeuwig zonde. Hoe komt dat eigenlijk?
Ik heb me de laatste tijd verdiept in de maakbaarheid van de mens. Volgens onderzoek wordt bijvoorbeeld onze hersencapaciteit maar voor zo'n 5% benut. Er is een science fiction film met de naam 'Lucy' waar door vergiftiging met synthetische drugs, haar hersencapaciteit groeit tot de volle 100%, en ze oppermachtig en alwetend wordt.
Als ethicus observeer ik onze wereld en verdiep me in weten en onwetendheid en waardoor die ontstaan. Vanuit het eigen geweten, onze innerlijke morele stem, kijk ik naar mensen die vanuit een andere perceptie hun leven indelen. Ik noem die perceptie meestal 2 dimensionaal. Vanaf en op een plat wereldbeeld, probeert men zich staande te houden. Dit denken is gemeengoed voor de meesten; men ziet zich  'op deze wereld' maar voelt zich geen 'deel' van.
3 dimensionale experimenten met mensen die zich wel een deel van de wereld voelen zijn zeer waardevol. Men ziet dat mensen die zich verbonden voelen met het universum creatiever worden naarmate ze zich steeds dichter aangetrokken worden door eigen keuzes gevoed door individuele bewustwording.
Het menselijk geweten is een natuurlijke brug die de 2 en 3 dimensionale wereld verbinden kan, mist men ervoor kiest. De vrije wil om het wel of niet te doen is aan de mens zelf. Deze vrijheid tot keuze kom je tegen in diverse religies en filosofieën.
Dus de menselijke potentie is ongelimiteerd als men er bewust en zonder angst of verborgen motivatie voor zou kiezen. Dat betekent dat de angst om volgende maand de huur niet te kunnen betalen de mogelijke ontwikkeling van de hersencapaciteit kan hinderen. De potentiële mogelijkheden voor de mens wordt tevens gehinderd doordat kennis en inzicht verworven door bijvoorbeeld de Noetische Wetenschap of Neurologie niet of nauwelijks onderwezen wordt aan de 2 dimensionale mens.
Dat zou toch anders moeten kunnen. Tja, van onze regeringen of leiders krijgen we zulke tips niet of nauwelijks. Ze roepen om betere scholing, meer of minder vakken, maar ethiek wordt zo goed als niet onderwezen, terwijl ethiek nu juist de antwoorden kan geven op multidimensionale vraagstukken zoals deze.
Dus hoe kunnen we onszelf en ons brein ontwikkelen zodat we ons volledig potentieel kunnen ontdekken? Dat vertel ik u in een volgend blog.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!