Over de Menselijke Waardigheid Lezing te Dordrecht in de Lutherse Kerk op 18 mei 2014 1400u.


18 mei 2014.

Over de Menselijke Waardigheid is een 1e van een serie lezingen die ik wil geven om de verloren menselijke maat en haar waardevolle waarde terug te vinden, of eigenlijk te herenigen met de oorsprong.
De menselijke fysieke en geestelijke oorsprong is iets wat alle mensen delen en gemeen hebben, maar op een of andere manier is die verloren geraakt.

Nadat er in Athene een democratie was ontstaan omdat men het zat was geregeerd te worden door een in een tirannie veranderde oligarchie, dachten de mensen dat als het volk eindelijk aan het woord mocht komen, de wereld voorgoed zou veranderen. Dat gebeurde misschien wel enigszins, maar de fundamentele heerschappij van een aantal goed bij kas zittende lieden, ging gewoon door. Ook die mensen die door verkiezingen vanuit de menigte verkozen werden om deel te nemen aan de nieuwe regeringsvorm met de naam democratie (de macht van het volk) veranderden zichtbaar toen het grote geld en de luxueuze posities ook voor heb bereikbaar werden.

Maar waar deze lezing over zal gaan is uit te zoeken wie nu eigenlijk die mens is? Is hij nu goed of slecht? Is hij van nature vredelievend en heeft hij medelijden met anderen? En hoe hoort hij zich volgens de natuur te gedragen? Waar gaat hij dan heen? Ik kom er dus niet onder uit als moraal filosoof of ethicus, zulke vragen te gaan behandelen. Ik wil dat samen met u doen.

We hebben ons een positie in de maatschappij verworven die ook deel uit maakt van de natuur, maar tegennatuurlijk lijkt te zijn of te zijn geworden, omdat men een tweedeling of scheuring teweeg heeft gebracht waardoor onze sociale en natuurlijke cohesie verstoord is. De oorsprong van de materie waaruit wij allen zijn voortgekomen is er een van eenheid. Wij mensen, hebben door onze vrije wil of door dwang, keuzes gemaakt die deze universele eenheid hebben verstoord.

Ik ga het hebben over een aantal wezenlijke zaken die ons allen treffen en die vaak als ‘crises’  worden omschreven. (Economie, financieel stelsel, belastingen, oorlog, conflict, drones, armoede, rijkdom, politiek, wetenschap, filosofie, misschien wel over religie, ideologie, centrale planning, hegemonie, democratie, angst en hebzucht, enz. We discussiëren over Oorzaak en Gevolg; causaliteit en synchroniciteit).

Natuurlijk zijn we allen, iedereen, ook diegenen die aan de top staan en over ons zouden moeten waken, slachtoffer van het niet te kunnen of te willen leven in het heden.
Het ‘nu’ wordt meestal gemeden, dus leven we in het verleden of in de toekomst.
We verwachten uiteindelijke allemaal een beloning.  Van wie? Van God? Of krijgen we straf van de duivel of wachten ons in het hiernamaals een aantal maagden? Krijgen we een lintje omdat we heel ons leven anderen 'gediend' hebben of is het juist goed eerst zelf gelukkig te worden en heel te zijn?
Volgen we een ideologie die ons een betere en rijkere toekomst voorspelt, iets waar we vandaag voor moeten boeten of zelfs bloeden?

En wat voor offer wordt er van ons geëist? En wie kan of mag er zoiets van ons eisen? Zijn ook die eisers niet gewoon mensen zoals jij en ik?
Wat geeft hun het recht om ons op te laten offeren?

In deze wereld zijn er niet genoeg dik betaalde banen.  Dit is een feit. U raakte misschien uw baan kwijt, wordt misschien uw huis uitgegooid door een deurwaarder die door een bank wordt gestuurd terwijl die bank eigenlijk nooit het geld bezat dat aan u is uitgeleend. De bank pakt op die manier uw huis af. Is dat rechtvaardig? Of was u zo dom om die bank te geloven omdat u blind was de werkelijkheid te zien en u hebberig werd toen u droomde van dat prachtige huis terwijl u donders goed wist dat de prijs weleens te hoog kon gaan zijn…

De lezing is bedoeld als een reis terug naar het heden, de realiteit. Hoe staan we ervoor en wat kunnen we er echt met elkaar aan doen?

Reacties

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!