Onze gelukkige leefwereld zal instorten als we samen niet ingrijpen!

 


We hebben een wereld geschapen naar ons beeld als mens. We hebben niet door dat deze wereld door een foute perceptie oftewel onze beperkte waarneming is gevormd. Door juist expres niet de natuur na te doen zijn we terecht gekomen in een levensbedreigende crisis. Nee, ik praat hier niet over het Coronavirus, maar over de grootste fout die de mens kan maken, een fout van omissie, door niet te doen wat men zou hebben kunnen en moeten doen. Wij zien niet dat informatie om een betere, gebalanceerde en niet schadelijke samenleving vorm te geven, genegeerd of zelfs verboden wordt. Er is een kliek van lieden op machtige posities die ervoor zorgt dat zij rijk en machtig blijven ten koste van hun medemens, de natuur, levens en de maatschappelijke cohesie. Zij kunnen dit alleen maar doen omdat wij het toelaten, omdat we bang en lui zijn. Massaal ontkennen we de tekenen, klagen, zeuren en worden boos, maar nog lang niet boos genoeg om echt op te staan en gerechtigheid te eisen en ervoor te vechten. Vragen helpt niets, burgeroorlog, opstand, bloed in de straat ook niet, maar geld doet wonderen want is de huidige macht ook niet gekocht van immorele, gecorrumpeerde politici?     

Dus we ontwerpen massavernietiging en bio-wapens, klooien met genetisch materiaal om virussen te kweken die we dan zouden kunnen gebruiken om mensen en dieren te elimineren omdat we bang zijn dat de gestolen macht afgenomen zal worden door 'de vijand'. We zien niet dat wijzelf die vijand zijn. Het waarneming of perceptieprobleem schetst ons een surrealiteit van achterdocht, haat, kwaadheid en jaloezie omdat de anderen zouden anders zijn. Dat is dus niet waar. Wij zijn allen mens en vormen één levend systeem samen met andere mensen, onderling afhankelijk en gemaakt van dezelfde bouwstenen inclusief sterrenstof. Als je je enigszins in de biologie of natuurkunde zou verdiepen zou je dat kunnen weten. Wij bestaan uit informatie, niet alleen uit energie en materie. Die informatie geeft het leven haar functionaliteit. We maken deel uit van de natuur, het universum en het leven op aarde in samenzijn met al het andere leven dat symbiose genaamd wordt. Samenleven is dus alleen mogelijk door het uitwisselen van informatie d.m.v. communicatie. Ik weet dat het grootste deel van de mensheid zich niet zal informeren, want zij willen niet geïnformeerd, maar vermaakt worden. Politici en hun kapitalistische vrienden spelen daar op in. Het wordt nu duidelijk dat zij niet zullen stoppen hun macht uit te breiden door meer agressie, totdat wij opstaan en NEE zeggen. Gaat dat gebeuren nu het nog kan, of komen we te laat en rijden er wederom lijkentreinen naar het oosten? De oorzaak van de Coronacrisis is niet alleen die vleermuis of dat laboratorium in Wuhan: nee, het is veroorzaakt door de menselijke perceptiefout. Die zal zich herhalen totdat er geen menswaardig leven meer mogelijk zal zijn omdat een mens niet leert wat hij zelf al denkt te weten. Dus mensen doe mee, verenigt u, werk samen, deel samen? Duizenden duurzaamheidsinitiatieven helpen niet want de oorspronkelijk oorzaak wordt niet herkend noch weggenomen. Ik observeer dat er een versnippering is ontstaan onder de diverse alternatieve nieuws en video media, dus ik doe hierbij een oproep om u samen te voegen onder één noemer om zo gebruik te maken van de kracht van de hoeveelheid. Wij bedachten de naam Ieder1Samen. De Noëtische Wetenschap demonstreert dat meer mensen meer invloed hebben op de werkelijkheid dan minder. De natuurkundige wet dat een informatietekort zogenaamde ‘entropie’ of wanorde betekent leert ons dat we moeten streven naar een maximum van relevante informatie om die wanorde (kijk eens om u heen) te verminderen en in een natuurlijke balans te kunnen blijven functioneren waar niets en niemand wordt geschaad. De Cybernetica spreekt over het maximaliseren van het aantal keuzes. We kunnen biomimicry, het nabootsen van de natuurlijke vormgeving, toepassen om duurzame systemen, waar ook industrieën en regeringen onder vallen, te bouwen. We kunnen het innerlijke weten, ethiek en onze menselijkheid benutten om weer vrij en blij te kunnen samenleven, zonder angst voor de dood die op een gegeven ogenblik toch zal komen. Er werd geschreven; ‘Sterven is niet moeilijk want iedereen kan het.’ Mijn onderzoekinstituut www.sustenance4all.com houdt zich bezig met het ontwikkelen van logische en wetenschappelijke toepassingen op het gebied van het onderhoud en continuering van het leven. Hoe doet men dat het beste? Wat is daarvoor nodig? We ontwikkelden twee natuurkundige/symbolische formules die men kan gebruiken om levensduur of levensonderhoud voor de lange termijn te meten en dus te kunnen voorspellen. Als we die nu massaal zouden gaan gebruiken en toepassen zou ons als mensheid veel ellende (lees entropie) bespaard kunnen blijven. Dit hoop ik van ganser harte, want op de manier zoals het nu gaat kan ik met deze formules reeds voorspellen dat het de mensheid niet goed zal gaan en zelfs dat het huidige politieke en financiële wanbeleid nog meer levens zal gaan kosten dan dat het al doet. De toekomst van verergerde entropie=wanorde is zichtbaar en dus aantoonbaar louter omdat het leiderschap denkt te kunnen winnen van de natuur, alsof technocratie in vorm van chemie en technologie de enige uitweg zijn. Dus het is deze misvatting die het menselijk geluk en de symbiose in de weg staan. Dus denk en doe mee om deze boodschap te delen en samen te werken zoals moeder natuur en moeder aarde dat al miljarden jaren doen? Als we deze drie doelstellingen voor ogen houden en het beleid erop richten zijn we misschien nog niet te laat:

1.     Het niet schaden van het menselijk en niet menselijk leven en welzijn.

2.     Het beschermen van de omgeving en milieu

Het streven naar een maatschappelijke cohesie.

Vergeet niet wat de Romeinen is overkomen. Na hun tijdperk braken de Dark Ages aan.

Reacties

  1. Ik zag je reactie met dit artikel op LinkedIn. Ben me de laatste tijd aan het verdiepen in ware communicatie. En dan heb ik t niet over sociaal media, maar vanuit quantumperspectief moleculair, cel brein en samenlevingsperspectief. Mooie studie aan t worden. Je stuk is vanuit deze pespectieven zeer herkenbaar en mooi verwoord. Dank.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank voor je positieve reactie. Ik studeer informatie theorie dus communicatie is de basis voor alle leven.

    BeantwoordenVerwijderen

Een reactie posten

Populaire posts van deze blog

Brief aan de Koning der Nederlanden

'Covid 19 The Great Reset' boekrecensie

The Great Reset van de World Economic Forum is onbereikbaar!