Posts

NOTICRACY; Government by Information

Afbeelding
We propose to end non-functional democracies and replace them by Noticracies, which is a portmanteau of Notitia, Latin for information and Kratia, from Greek, meaning ruled by or governed by. NOTICRACY would be the only viable form of sustainable and just government.Based on information theory, physics and cybernetics we understand that sustainability and the stability of life, living systems, governments, society, the environment, social cohesion, and bio-diversity depend on information thru communication, cognition and conversation. People are looking for a new form of government because they understand and physically experience that the current forms of governments are often harmful and unjust. The way that our so-called democracies currently function can't be called mutually beneficial and just. This is because such forms of government do not comply with the laws of nature and thru ulterior motivation, suppress information that exposes their governance system as being negative …

The nearing future for common citizens.

Afbeelding
When I follow the media reports, statements, swearing and grumbling, I get the feeling that even if everyone has been compulsorily vaccinated, the effects of the draconian measures have negatively affected the lives of many people. You may have survived the virus, but under what circumstances should you continue to live? Have you lost your job, quit your studies or gone bankrupt? Well, how can someone who has suffered these terrible things continue to live without the security of a basic income or expected compensation? And how will it affect your family, or your audience who can no longer come to see you in a theater or football stadium? I sympathize with you. You have been dragged into a mess that has arisen out of panic, but has not been corrected in time by information that contradicts it. Meanwhile there are signals from scientists and doctors, from self-appointed researchers, politicians and there is evidence from Sweden and Switzerland, for example, that the normal economy does…

De toekomst van de burger in Nederland en de Wereld

Afbeelding
Als ik de berichten in de media, uitspraken, het gescheld en gemopper volg bekruipt me het gevoel dat zelfs als iedereen verplicht gevaccineerd is, de uitwerking van de draconische maatregelen het leven van vele mensen negatief heeft be├»nvloed. U heeft het virus wellicht overleefd, maar in welke omstandigheden moet u nu verder leven? Heeft u uw baan verloren, uw studie gestaakt of bent u failliet gegaan? Tja, hoe kan iemand die deze vreselijke dingen is overkomen nu verder leven zonder de zekerheid van een basisinkomen of een te verwachten compensatie? En hoe zal het uw gezin vergaan, of uw publiek die niet meer naar u kan komen kijken in een theater of voetbalstadion? Ik voel met u mee. U bent meegesleurd in een hetze die uit paniek is ontstaan, maar die niet op tijd is gecorrigeerd door informatie die die hetze tegenspreekt. Inmiddels zijn er geluiden van wetenschappers en doctoren, van zelfbenoemde onderzoekers, politici en is er bewijs uit bijvoorbeeld Zweden en Zwitserland dat de…

Angst om te leven

Afbeelding
Deze week werk ik in Italie. Nee, ik ben niet op vakantie hier en zo te zien, op het strand hier niet ver vandaan ben ik niet de enige die hier niet op vakantie is. Het  brede strand aan de Adriatische Zee is zo goed als leeg. Ik logeer in een zakenhotel. De receptioniste draagt een mondkapje, de portier ook, de directeur en alle staf ook. Ben ik in een hotel of in een ziekenhuis beland? Er wordt me verteld dat ook ik een mondkapje dragen moet als ik in de lobby of in de bar of in het restaurant zit. Och, ik doe het dan ook maar uit compassie met die arme medewerkers die mij 's morgens mijn Cappuccino brengen omdat de zelfbediening geen zelfbediening meer mag zijn tijdens het ontbijt. Ik moet nu, gekapt, geduldig op mijn beurt wachten tot een mondgekapte en gehandschoende bediende mij van eieren, koffie en een croissant voorziet. Per ongeluk, gewoon uit gewoonte, waag ik het om zelf een glas jus d'orange in te schenken wat me op heel boze blikken, van boven een mondkapje, komt…

De Aarde Huilt

Afbeelding
De Aarde huilt
Moeder Aarde heeft alle tijd van de Wereld Maar wij eigenlijk niet meer Dus moeten we kiezen, opwarmen of bevriezen En wel voor de laatste keer We moeten bedenken dat onze Aarde wel zonder ons kan Maar wij als mensen dit niet zouden kunnen We hebben haar nodig als vrouw en als man Anders maken we onszelf overbodig En wat moeten onze kinderen dan? Als water en lucht hen zullen verstikken? Gaan we dan toch nog door? Onze bomen domweg af te fikken?
Ja moeder Aarde heeft alle tijd van de Wereld, Ik zeg het nog maar eens Ze huilt, haar tranen zijn onze Oceanen Waar geen vis meer in zwemmen kan Ze glimlacht om haar toekomst, verlost te zijn van ons als mens Zodat ze aan de grote schoonmaak beginnen kan Dat is haar liefste wens Zij heeft wel de jaren om te wachten Tot radioactief afval zijn tijd Van destructie en dodelijkheid Door eeuwen en eeuwen, eindelijk slijt Zodat er nieuw leven mogelijk wordt Voor diegenen die konden wachten Misschien is dat leven betrekkelijk kort Misschien maar een paar dagen e…

Can we survive in a 1.5 meter society?

Afbeelding
I've been in about 100 countries in my life, most of them to work. I have worked in war zones like Angola in the 80's where there was a war being fought about communism, diamonds and oil. Ivory Coast where civil war broke out when I was there and Iran where the 1st Gulf War had broken out between Iraq and ancient Persia. A tanker I worked on had just taken her cargo of crude oil on the Iranian island of Kharg, when a French made Exocet rocket hit us at starboard and we had to leave the burning ship in the lifeboats.

Yet this was not as bad as what I later experienced in the streets of Bucharest and Constanza in Romania during the last years of dictator Ceausescu. What I felt there was much worse than danger, it was fear and distrust. Fear of the unknown is, according to a researcher, the most powerful motivator of our conscious and subconscious mind. It causes constant stress that disturbs sensible decision making. Does it occur to you too that we have ended up in a similar, …

1,5 Meter Samenleving

Afbeelding
Ik ben in mijn leven in ongeveer 100 landen geweest, de meeste om er te werken. Ik heb in oorlogsgebieden gewerkt zoals Angola in de 80er jaren waar er een oorlog over communisme, diamanten en olie woedde. Ivoorkust waar burgeroorlog uitbrak toen ik er was en Iran waar de 1e Golf Oorlog was uitgebroken tussen Irak en het oude Perzie. Een tanker waar ik op werkte had net haar lading ruwe olie ingenomen op het Iraanse eiland Kharg, toen een Exocet raket van Franse makelij ons aan stuurboord raakte en we het brandende schip moesten verlaten in de reddingsboten.
Maar toch was dit niet zo erg als wat ik later meemaakte in de straten van Boekarest en Constanza in Roemenie tijdens de laatste jaren van dictator Ceaucescu. Wat ik daar voelde was veel erger dan gevaar, het was angst en wantrouwen. Angst voor het onbekende is volgens een onderzoeker meeste krachtige motivator van onze bewuste en onderbewuste geest. Het veroorzaakt voortdurende stress die verstandige besluitvorming verstoort. Ko…